Smittpreventiv logistik bidrar till förbättrade flöden på Smarta Sjukhus

Magnus Sjöstrand föreläser på Smarta Sjukhus-mässan den 25 oktober

Smittpreventiv logistik för smartare flöden

Envacs Magnus Sjöstrand deltar som talare på Smarta Sjukhus-mässan den 25:e oktober. Magnus kommer föreläsa om hur Smittpreventiv logistik bidrar till förbättrade flöden.

Smarta sjukhus använder moderna logistiklösningar.
Moderna logistiklösningar på smarta sjukhus.

Smarta Sjukhus samlar experterna

Smarta Sjukhus är en mässa som samlar offentliga och privata aktörer inom hälso- och sjukvården och experter för att ta del av goda exempel samt diskutera utvecklingen för framtidens hållbara och smarta vårdmiljöer.

Under dagen kommer det att diskuteras vad det är som faktiskt avgör behoven för sjukhus och hur dessa kan vägas in i planeringsprocessen. Mässan berör allt från fastigheterna i sin helhet, till tekniska innovationer, arbetsprocesser, patientmiljöer och arkitektur. 

Med aktivt hållbarhetsarbete och toppmodern teknik kan både patienter och den bästa vårdpersonalen lockas till sjukhuset samtidigt som driftskostnaderna minskar. Vågar vi utmana befintlig design med nytt tänkande? Vilka fördelar finns med rätt tvätt- och avfallssystem i sjukhusen?

Magnus kommer att berätta mer om hur vi måste våga tänka nytt när det gäller utformningen av dagens sjukhus. Hur gamla vanor och riktlinjer kan hindra utveckling och innovation. Hur det redan nu finns system som kan hantera smittsamt avfall, smutsig tvätt och vanligt avfall på sjukhus på ett smittsäkert, kostnadseffektivt och ytbesparande sätt.

Envacs smarta sopsugssystem transporterar vanligt och smittförande sjukhusavfall och tvätt i hermetiskt slutna rörsystem, dolda i sjukhusets konstruktion – bakom väggar, under golv och i kulvertar. Behovet att transportera avfall och tvätt på vagn från avdelningen till sopsugsterminalen upphör. Risken för potentiella olyckor och sjukhusförvärvad infektion begränsas. Envacsystemet skapar en mer hygienisk miljö samtidigt som driftskostnaderna minskar.

Vill du veta mer om smart, smittpreventiv logistik för sjukhus och vårdboenden – läs mer om vårt erbjudande här eller kontakta Magnus Sjöstrand nedan. Vi finns tillgängliga som experter, föreläsare och rådgivare inom alla våra segment.

Magnus Sjöstrand, Expert avfallshantering sjukhus
magnus.sjostrand@envac.se

Läs mer om Smarta Sjukhus här.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält