Ny sorteringsanläggning i Ålborg

Pressmeddelande från Affaldsfællesskabet Nordværk og miljø- og affaldsvirksomheden Meldgaard Miljø

Ny sorteringsanläggning i Ålborg kommer att sortera ut gröna påsar med matavfall från de svarta påsarna med restavfall.

Avfallsföreningen Nordværk och miljö- och avfallsföretaget Meldgaard Miljø har precis ingått ett avtal om etablering och drift av en sorteringsanläggning. Avtalet är det första i sitt slag i Danmark och öppnar för en ny samarbetsmodell mellan offentliga och privata företag som uppfyller kraven i klimatavtalet från 2020.

Idag används restavfallet till energi på Nordværk, men den nya anläggningen gör det möjligt att sortera ut påsarna med matavfall så att det kan omvandlas till biogas.

Ny samarbetsmodell

Klimatavtalet innebär att kommuner inte längre själva får äga automatiserade sorteringsanläggningar. Med en ny samverkansmodell är det möjligt att etablera en sorteringsanläggning i Nordværks lokaler i Ålborg, leva upp till klimatavtalet och bibehålla synergin då anläggningen är nära kopplad till Nordværks energianläggning.

Läs hela pressmeddelandet

Vill du veta mera om Sorteringsanläggningar mejla direkt till Envac Sorting

Mejla direkt till Envac Sorting

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält