Kort om

Hammarby Sjöstad ett före detta industri- och hamnområde som omvandlats till en modern stadsdel. Det har blivit ett flaggskepp, ett miljöprojekt, som har det senaste inom smart och hållbar teknik.

Efter att ett miljöprogram utarbetats för Hammarby Sjöstad, med strikta hållbarhetsmål och de mest innovativa miljölösningarna, i det som senare skulle bli känt som “Hammarbymodellen”, utsågs Envac till att visa det värde som ett sopsugssystem tillför en modern stadsmiljö.

Projektet

Utvecklingen har välkomnat över tiotusentals arkitekter, lokala myndigheter, utvecklare och planerare från hela världen. De besöker alla Hammarby för att få inspiration och få uppleva hur staden, i praktiken, har lyckats med områdets hållbarhet, attraktiva arkitektur och de tekniska lösningarna. Från biobränsle och biogas till fjärrvärme och regnvattenhantering illustrerar Hammarby vad som kan uppnås genom framgångsrik integration av teknik och samarbete mellan lokala myndigheter och teknikleverantörer.

Fem Envacsystem servar Hammarby: tre stationära system (Norra Hammarbyhamnen, Hammarby Gård och Henriksdal/Lugnet) och två mobila system (Sickla och Fredriksdal).

Systemen har samlat in avfall i upp till tre avfallstyper: rest-, matavfall och papper samt skräp (publika papperskorgar) sedan det första systemet togs i drift år 2000.

Integrationen mellan Envacs teknik och andra smarta, hållbara lösningar i området har fångat det stora globala intresset.

20 ton/dag

Insamlingskapacitet, som bara tar några minuter att samla in

4 fraktioner

Mat-, restavfall, papper och papperskorgsskräp

770 inkast

12 700 lägenheter

7 Självtömmande papperskorgar

Resultatet

Som ett resultat av Envac’s installation av sopsugssystemet har Hammarby:

Nått sitt mål med att reducera den tunga trafiken av sopbilar med 60 procent.

Visat hur effektivt samarbete mellan lokala myndigheter, reningsverk, vatten- och energibolag kan leverera effektiva miljöstäder.

Reducerat den totala mängden av återvinning- och avfallsmaterial med 20 procent i vikt

Visat planerings- och designvinsterna som uppnåtts genom att inte behöva planera för sopbilar och sopkärlshantering vid varje hus.

Skapat en flaggskeppsmodell för hållbar utveckling som fortsätter att attrahera hela världen.

De automatiska avfallsinsamlingssystemen som används inom Hammarby har starkt bidragit till att stadsdelens miljömål uppfyllts, bland annat genom att öka återvinningen och minska tung trafik. De har också imponerat och inspirerat tusentals nationella och internationella besökare till Hammarby.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält