Kort om

Hongkong Science and Technology Park (HKSTP) är ett tjugotvå hektar stort och toppmodernt vetenskapsområde för de mest avancerade laboratorierna, forsknings- och utvecklingsplatserna.

Från robotteknik och precisionsteknologi till förnybar energi och läkemedel har HKSTP blivit globalt känt för att locka till sig nystartade högteknologiska och innovativa företag.

Under utvecklingsfasen var HKSTP ansvariga för att göra sina byggnader lika tekniskt avancerade som de företag som finns där. De skulle samtidigt fungera som modell för en avancerad byggnadsteknologi. Styrelsen bestämde sig för att installera ett sopsugssystem eftersom miljötekniken passade bra in.

Projektet

Envac konstruerade och installerade ett sopsugssystem som blev det första stora kontorsprojektet i Hongkong som samlar in två avfallstyper; restavfall och papper.

Systemet installerades i flera olika faser, varav det första togs i drift 2002. 19 år senare, transporterar systemet nio ton restavfall och över två ton pappersavfall från sopinkast i hela området till en central uppsamlingsterminal.

Det finns ingen traditionell insamling av avfall alls i området och heller inga fulla sopkärl. Dessutom, när nya byggnader konstrueras och byggs, kan dessa kopplas på Envacsystemet.

Resultatet

Som ett resultat av Envac’s installation av sopsugssystemet har Hongkong Science and Technology Park:

Ett avfallsinsamlingssystem i världsklass som kompletterar denna utbyggnadsutveckling i världsklass

En avfallsinsamlingsinfrastruktur som automatiskt och smidigt samlar in avfall från fler än 20 höghus 24/7, 365 dagar om året

En förbättrad insamlings-effektivitet. Avfallsinsamlingen sker nu automatiskt på några minuter i jämförelse med en process som skulle ha krävt flera personers arbete och ett antal sopbilar att utföra

Avlägsnat den dagliga närvaron av sopbilar och allt annat som har med traditionell avfallsinsamling att göra

Minskat arbetskraftsbehov som direkt kan kopplas till tömning av sopkärl och transporter av dessa från en punkt till en annan. Avfallet transporteras med hjälp av luft från sopnedkasten till uppsamlingsstationen som ligger cirka en km bort och detta utan något fysiskt ingrepp

Förbättrat områdets estetik. Överfulla sopkärl har eliminerats och det syns aldrig något skräp

En plats som regelbundet får positiva kommentarer från både besökare och boende i området avseende avsaknaden av både skräp och personal som annars måste ta hand om avfallet

11 ton/dag

Insamlingskapacitet

2 fraktioner

Papper- och restavfall

2 700 m transportrör

för underjordisk transport av avfall från byggnader till insamlingsterminal

Se fler projekt

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält