Kort om

När det stora och ambitiösa ombyggnadsprogrammet för Maroochydore City Center inleddes och man skulle leverera landets mest hållbara byggnadskonstruktioner och skapa över 30 000 jobb före 2040, förstod man att det skulle behövas ett mer innovativt grepp även på avfallshanteringen.

Envac bjöds in att lämna anbud för projektet som skulle bli det första sopsugssystemet på australiensisk mark.

Det planerade ett tätt bebyggt område med begränsad access för tunga fordon. Detta skulle göra det oekonomiskt, otillgängligt och inte särskilt estetiskt tilltalande att använda det antal traditionella sopkärl som skulle behövas.

Projektet

Efter att, i september 2016, ha vunnit kontraktet som en del av Maroochydores smarta stadsplaneringsfas började Envacs designteam att utveckla ett system som ska ansvara för att samla in avfall via ett underjordiskt rörnätverk i ett område på 182 000 m2.

Envac är en av flera utvalda teknologier för att visa upp Australiens engagemang för en hållbar utveckling och innovation. Smart belysning, trafiksystem för realtid och fiberanslutningar i höghastighet är några av de andra.

9 ton/dag

Insamlingskapacitet

2 fraktioner

Restavfall och återvinningsbart

300 inkast

Resultatet

Detta är ett pågående projekt, Envac-systemet är inte i drift än. När det är igång är det här förväntade resultat:

De som arbetar och bor i staden kommer aldrig behöva passera rader av sopkärl eller bli väckta av tidiga och störande sopbilar i Maroochydore centrum.

Vanliga faktorer som avfallsinsamling för med sig som lukt och skadedjur undviks och kostnaderna för städning av gatorna minskas .

Envacsystemet kommer att förbättra områdets infrastruktur eftersom avfall samlas in och transporteras i underjordiska rör, inte på gatorna. Detta kommer avsevärt att minska den tunga trafiken med sopbilar och göra livsmiljön tystare, renare och säkrare.

Den första etappen av systemet, som inkluderar sopsugsterminalen, beräknas vara klar 2019 medan hela utvecklingen kommer att slutföras 2041.

Jag är väldigt stolt över att Sunshine Coast tar täten med den här innovativa lösningen för avfallsinsamling i Australien och jag är säker på att andra städer och stora stadsprojekt snart kommer att följa i våra fotspår. Förutom att göra vår stadskärna mer attraktiv, har denna teknik visat sig vara effektiv även för en ökad återvinningsgrad, så vår miljö kommer också att gynnas.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält