Kort om

1975 bestämde the Roosevelt Island Operating Corporation (RIOC) att installera ett sopsugssystem för att hantera insamlingen av avfall från 14 000 invånare.

Denna offentliga enhet som tillhör staten New York ansvarar för underhåll och drift av tjänster och infrastruktur på ön belägen i East River, mellan stadsdelarna Manhattan och Queens.

RIOC försökte upprätthålla miljökvaliteten inom det mycket begränsade området, undvika trafik av sopbilar och eliminera störningar av buller och dålig lukt som annars medförs i samband med traditionell avfallsinsamling.

Det här är det första och enda sopsugssystemet i New York City. Förutom detta system har Envac installerat ytterligare två i USA, ett i New Jersey och ett i Disney World i Orlando (Florida).

Efter att systemet varit i drift med full kapacitet i över 40 år, bestämde RIOC för att modernisera. En offentlig upphandling vanns av Envac 2019.

Projektet

Uppgraderingsprojektet utfört av Envac genomfördes både i det tre kilometer långa rörnätverket och i insamlingsstationen. Bland annat så renoverades kontrollsystemet och en frekvensomvandlare som medför stora energibesparingar installerades. Även delvisa renoveringar av kablar, anslutningar och utbyte av inkast- och tilluftventiler utfördes.

I framtida kontrakt kommer utbyte alternativt förbättring av resterande 45 ventiler att göras.

Resultatet

Tack vare dessa förbättringar har insamlingsprocessen optimerats och betydande besparingar i elförbrukningen har uppnåtts. Det bör noteras att sopsugssystemet på mer än fyra decennier aldrig har slutat fungera, inte ens under de mest ogynnsamma väderförhållanden.

Till exempel 2010 då kraftiga snöstormar stängde New York Citys offentliga verksamheter under tre veckor. Kaoset betydde naturligtvis att inga sopbilar heller kunde ta sig fram. Sopsugssystemet på Roosvelt Island stoppades inte utan fungerade som vanligt. Precis så var det även då orkanen Sandy drog fram 2012.

2 555 ton avfall/år

Insamlingskapacitet

1 fraktion

Restavfall

4 430 m transportrör

för underjordisk transport av avfall från byggnader till insamlingsterminal

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält