Kort om

Hållbarhet, innovation och banbrytande miljöteknik ligger bakom ambitiösa planer för staden Sejong.

Området täcker en yta på närmare 73 km2 och kombinerar arkitektur och innovativa stadsdesignfunktioner med öppna områden och 400 km cykelbanor. Befolkningsmängden i staden förväntas öka från 30 000 till 500 000 till 2030.

Den förutspådda ökningen av befolkningstätheten, parallellt med statliga planer på att göra Sejong till landets näst största administrativa stad efter Seoul, ledde till beslutet att integrera Envacsystem i Sejongs stadsinfrastruktur.

Envac inkast Sejong City, Sydkorea

Projektet

I samarbete med Sydkoreas Land & Housing Corporation designade Envac ett system som kommer att samla in avfall från 15 000 hushåll, en park, offentliga byggnader och 69 skolor när utvecklingen är färdig 2030.

Ett underjordiskt rörnätverk på närmare 14 km, 641 inkast och kapacitet att hantera 13 ton avfall dagligen när utbyggnaden är färdig. Den första fasen av Sejong Citys Envacsystem som lanserades 2015 har redan blivit en integrerad komponent för att se till att staden förblir ren och attraktiv för sin nuvarande befolkning och de som arbetar i området.

Annan banbrytande teknik är cykelbanorna som kommer förses med solceller och alstra energi som räcker för 1 800 hushåll. Via Envacs vägledande inom hållbarhet har Sejong blivit en nationell utställning inom modern urban kompetens.

Envac hjälper också till att leverera en hållbar miljö genom att arbeta i partnerskap med stadens avfallsentreprenörer, som använder avfall som transporteras i det underjordiska rörnätet för att leverera material till bio- och metangasanläggningar.

13 ton/dag

Insamlingskapacitet

2 fraktioner

Mat- och restavfall

641 inkast

14 km transportrör

för underjordisk transport av avfall från byggnader till insamlingsterminal

Resultatet

Envac fortsätter installera även för fas tre som räknas bli färdigt 2030. Sedan systemet togs i drift 2015 har:

Avfallssamlingen blivit en integrerad del av Sejongs stadsinfrastruktur, precis som gas-, el- och avloppsnät.

Visat hur effektiva Sydkoreas framtida planeringsstäder kan vara för att främja spetskompetens och hållbarhet inom den byggda miljön.

Bidragit till att ge en ren och attraktiv miljö för Sejong’s invånare.

Hjälpt Sejong att minska sina driftskostnader för avfallsinsamling och samtidigt minimera antalet sopbilar på vägarna.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält