Kort om

Sírio-Libanês Hospital i São Paulo är ett av de mest framstående sjukhusen i Sydamerika. Det har blivit internationellt erkänt för sitt engagemang och sin höga vårdkvalitet.

När de beslutade att renovera sina byggnader och fördubbla kapaciteten, gjorde de valet att installera sopsug för att säkerställa att avfallssamlingen på och runt sjukhuset moderniserades och gjordes så enkel och så hygienisk som möjligt.

Efter att ha vunnit kontraktet – det första i sitt slag på ett latinamerikanskt sjukhus – började Envac att designa systemet som skulle samla in avfallet för 650 sjukhusbäddar i två fraktioner: sjukhusavfall och sjukhustvätt.

Projektet

Envac installerade två separata rörnätverk – ett för tvätt och ett för avfallet. Det är 116 inkastpunkter fördelade på sjukhusets 16 våningar.

Smutsvätten transporteras från inkasten, via luftflöde, till automatiserade transportband som fyller vagnar innan de tas vidare till tvätteriet. Avfallet transporteras med vakuumteknologi till en insamlingsstation där det samlas upp i slutna containers innan de skickas vidare för bearbetning.

Båda systemen styrs automatiskt via en centraldator. Den förser sjukhuset med realtidsdata om insamlingsnivåer och tömningsfrekvens.

Resultatet

Sedan systemet togs i drift 2017 har Sírio-Libanês sjukhusets Envac system:

Blivit det första sop- och tvättsugssystemet på ett sydamerikanskt sjukhus.

Automatiskt transporterat åtta och ett halvt ton smutstvätt och åtta ton avfall varje dag från 116 inkastpunkter via ett 250 meter långt rörnätverk.

Avsevärt minskat den tid som krävs för att manuellt hantera avfallet.

Bidragit till att leverera en renare, mer hygienisk och produktiv sjukhusmiljö.

Minimerat driftskostnaderna för insamling av avfall jämfört med konventionella, manuella metoder. Personalen som innan hanterade avfall och tvätt kan nu ägna sig åt andra arbetsuppgifter.

Installerat ett system som är i drift 24 timmar om dygnet, 365 dagar per år och som speglar sjukhusets engagemang och deras standard i världsklass.

Antagandet av ett sopsugssystem är i linje med Sírio-Libanês sjukhusets policy relaterad till vårdkvalitet, patientsäkerhet och hållbarhet. Beslutet att använda systemet, som togs i början av utbyggnadsfasen, var en av de faktorer som bidrog till att certifieringen Green Building Gold erhölls för de nya byggnaderna. Det här är en stor innovation inom sjukhusområdet i Brasilien med viktiga fördelar för vår institution.

8 ton avfall /dag

Insamlingskapacitet

8,5 ton tvätt/dag

Insamlingskapacitet

2 fraktioner

Sjukhusavfall, sjukhustvätt

116 inkast

Fördelade på sjukhusets 16 våningar

250 m
transportrör

Gömda i väggar, tak och kulvertar

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält