Kort om

När kraven på de nationella målen ökade valde Halmstad kommun fastighetsnära insamling tillsammans med optisk sortering.

Huvudanledningen till att valet av optisk sortering togs var för att systemet kunde introduceras så enkelt.

Olikfärgade påsar som inte läcker slängs i samma kärl som innan och samma avfallsbilar används.

Anläggningen

Anläggningen ägs och drivs av HEM (Halmstad Energi och Miljö AB). Den är avsedd för två fraktioner, mat- samt restavfall, med möjlighet att enkelt utökas till sex fraktioner. I den kompletta nya byggnaden inryms även en förbehandlingsanläggning för det utsorterade matavfallet som blir biobränsle.

Kapacitet 27 000 ton/år

Fraktioner Mat och restavfall

Användare 94 000

Utveckling

Anläggningen är kapacitetsanpassad utifall insamlingsansvaret för förpackningar övergår till kommunerna.

Förhoppningen är att i framtiden sortera ut fler fraktioner och ta emot avfall från fler kommuner.

Valet föll på optisk sortering, eftersom det inte medför några stora förändringar för bolaget eller hushållen.

Se fler projekt

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält