Kort om

Tianjin Eco-City, är det näst största byggnads projektet i regeringssamarbetet mellan Kina och Singapore, kallat Sino-Singapore.

Det är också en banbrytande utveckling som stöds av visionära mål, inklusive en önskan att skapa en stad som är socialt harmonisk, miljövänlig och resurseffektiv.

Projektet

För att stötta utvecklingskonceptet, vilket var att integrera hållbara lösningar som är kommersiellt lönsamma och möjliga för utbyggnad, utformade Envac ett system som skulle serva cirka 350 000 människor och föras vidare till framtida generationer.

87 ton/dag

Insamlingskapacitet

2 fraktioner

Mat- och restavfall

400 inkast

placerade nära bostadshusen runt om i området

10 500 m transportrör

för underjordisk transport av avfall från byggnader till insamlingsterminal

Tianjin Eco-City är ett utmärkt exempel på hur framåtblickande städer agerar på frågor kring klimatförändringar, krympande resurser och växande befolkningar. Envacsystemet är en av de miljölösningar som har hjälpt oss att förverkliga vår ambitiösa vision för staden och uppfylla våra mål på flera nivåer. Envac uppfyller inte bara behoven idag utan vi är övertygade om att det kommer att fortsätta att tillgodose behoven under många decennier framöver.

Resultat

Sedan driftsättningen 2012, har Envac systemet:

– Bidragit till att Tianjin Eco-City uppfyller avfallsmålet att återvinna 60% av allt avfall som genereras i staden.

– Minskat sopbilar i området med 90 procent, vilket har skapat en mer säker och miljövänlig stad.

– Möjliggjort för Tianjin Eco-City Environment Protection Company att bygga fler lägenheter för att ta itu med stadsdensiteten genom att frigöra utrymme som skulle ha krävts för traditionell avfallshantering.

– Främjat Tianjin Eco-Citys mål att bli ett flaggskepp för hållbarhet genom att integrera den senaste tekniken för hållbar avfallshantering.

– Fått bort sopbilar från stadens gator, bidragit till en trevligare gatumiljö och hjälpt till att uppnå stadens ambitiösa luftkvalitetsmål.

– Installerat ett system som kan byggas ut allt eftersom Tianjin Eco City’s växer; ytterligare byggnader kan enkelt anslutas till Envacsystemet.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält