Q&A mellan Sydkoreanska journalister och Christer Lundberg, Global Sustainability & Quality Lead på Envac

På bilden: Christer Lundberg, Global Sustainability & Quality Lead representerade Envac vid mötets rundabordssamtal.

Sweden+Korea Green Transition Alliance och dess medlemsföretag bjöd in en delegation av sydkoreanska journalister till Sverige för att lära sig mer om svenska hållbarhetslösningar som kan stödja Sydkorea att bli ett koldioxidneutralt samhälle år 2050.

Med FN:s senaste klimatrapport i mars 2023 har världen blivit varnad för den begränsade möjligheten att garantera en hållbar framtid för alla. För att snabbt kunna skala upp fler hållbara lösningar i världens städer är det nödvändigt att agera nu.

Syftet med eventet Sweden+Korea Green Transition Alliance var att demonstrera och utbyta beprövade lösningar som kan främja cirkularitet, förnybar energi och smart mobilitet. Denna Q&A mellan journalister från Sydkorea och Christer Lundberg, Global Sustainability & Quality Lead på Envac, är från sessionen om mer hållbara avfallshanteringslösningar.

Läs mer om Sydkoreas väg mot målet om koldioxidneutralitet till 2050

Q&A med journalister från Sydkorea och Christer Lundberg, Global Sustainability & Quality Lead på Envac

Q. Kan du berätta hur Envac kan hjälpa världen att nå sina hållbarhetsmål?

A. Envac har levererat hållbara lösningar för avfallsinsamling sedan 1960-talet. Våra lösningar minskar utsläpp, främjar effektiv energianvändning och hjälper till att bygga smarta städer med förbättrad livskvalité som lämnar en grönare planet för framtida generationer. Vi levererade vårt första system till Sydkorea redan 1995.

Q. Är Envacs system anpassat för att möta lokala behov?

A. Vi har tagit fram vår tekniskt avancerade lösning för den globala marknaden, samtidigt som tekniken är framtagen för att möta lokala behov. Vi kallar det ‘local leadership’ och innefattar att vi följer lokala regleringar och arbetar med lokala myndigheter för att uppnå lokal hållbarhet med vårt system.

Q. Hur vet Envac att era lösningar bidrar till hållbarhet?

A. Till år 2050 beräknas ytterligare 2.5 miljarder människor bo i urbana områden och med dem förväntas avfallet i städerna fördubblas. Det kommer bli en rejäl utmaning för alla städer och deras infrastruktur. Envac är en del av en bredare lösning för att tackla de utmaningarna då vårt system för avfallsinsamling kräver mindre utrymme, är renare och minskar utsläpp från trafik kopplad till avfallsinsamling.

Q. Vilken roll spelar beslutsfattare för att implementera mer hållbara lösningar?

A. Beslutsfattare spelar en nyckelroll för att göra mer hållbara lösningar till verklighet då de kan jobba för att skapa förutsättningarna för en positiv förändring. På Envac jobbar vi med en modell med partnerskap med flera aktörer. Vi jobbar tätt med beslutsfattare och lokala partners för att säkerställa att såväl nationella och lokala mål uppnås.

Q. Hur många jobb har skapats under det senaste decenniet som en del av den gröna omställningen och hur ser du på möjligheten att skapa framtida jobb inom avfallshantering?

A. Avfallssektorn är redan idag en stor arbetsgivare globalt sett. Enligt FNs miljöprogram arbetar det 12 miljoner människor i återvinningsindustrin enbart i Brasilien, USA och Kina. ILO, Internationella arbetsorganisationen, bedömer att investeringar för att nå tvågradersmålet kan leda till runt 24 miljoner nya jobb i den globala ekonomin. OECD har pekat ut återvinning och avfallshantering som ett framtida tillväxtområde som kommer att gynnas av grön omställning.

Q. Hur viktigt är det för Envac med den gröna taxonomin och gröna obligationer?

A. Vi använder oss av en datadriven approach för att visa att vår produkt är grön då den bidrar till verklig hållbarhet. Vi ser positivt på både den gröna taxonomin och gröna obligationer eftersom vår lösning helt klart passar i de systemen. Dessutom utvecklar vi ständigt vårt erbjudande för att förbättra de gröna fördelar vårt system kan bidra med i samhället.

Q. Kan Envacs system installeras i befintlig bebyggelse och städer eller blir det för dyrt?

A. Det finns flera exempel där vi har installerat vårt system på ett sätt som inte bara är kostnadseffektivt utan också bevarar historiska städer genom att till exempel minska tung trafik. Två bra exempel är Bergen i Norge och León i Spanien.

Q. Hur fungerar det i städer där det redan är fullt med infrastruktur i marken, som i till exempel Seoul?

A. Envac har kompetens att installera vårt system där marken redan är full av annan infrastruktur. Till exempel finns vårt system i städer som Paris, London, New York och även Seoul. Det är framgångsrika exempel på att det även går att installera vår underjordiska sopsug i tättbebyggda områden. I Seoul har vi satsat på områden som byggs om och nybyggda områden där vår kapacitet att skala upp vårt system varit i fokus.

Q. Envacs system använder elektricitet: På vilket sätt kan ni rättfärdiga systemet som mer hållbart?

A. Det stämmer att vårt system använder elektricitet, men det är mycket mer effektivt och hållbart än konventionella system med sopbilar. Data från våra befintliga installationer visar att vårt system minskar koldioxidutsläpp med så mycket som 90%. Dessutom så förbättras trafiksäkerheten och stadsmiljön när man tar bort de tunga fordon som konventionell sophantering använder sig av från gatubilden.

Dessutom så förbättrar vi kontinuerligt energieffektiviteten i våra system. Som ett exempel har vi kunnat  halvera energianvändningen i våra system de senaste tio åren genom att använda förbättrad frekvensstyrning, AI och sensorer. Vårt mål är att kunna erbjuda en koldioxidneutral process senaste 2030 genom att använda smarta system. Dessutom så använder en del av våra senast installerad system solceller och batterier som avlastar energisystemet vid toppar i användningen.

Presskontakt: Christer Lundberg, Global Sustainability & Quality Lead, Envac, Telefon: +46709597399, mejl: christer.lundberg@envac.se

Källor och referenser:

[1] UN Environmental Programme – https://www.unep.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/cities/solid-waste-management

[2] ILO – https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_628644/lang–en/index.htm

[3] OECD – https://www.oecd.org/environment/Employment-Implications-of-Green-Growth-OECD-Report-G7-Environment-Ministers.pdf

[4] Envac – https://www.envacgroup.com/envac-partners-with-stella-futura-to-accelerate-the-impact-of-automated-waste-collection-with-sustainable-energy-solutions/

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält