Bidra til bærekraftig byutvikling

Bærekraft har alltid vært kjernen i det vi gjør og er en essensiel driver for virksomheten vår. Vi gjør smarte, bærekraftige samfunn mulige og bidrar i den sirkulære økonomien ved å redefinere hvordan samfunnet tenker på avfall – i dag og for fremtidige generasjoner.

Innen 2050 vil mer enn 2,5 milliarder mennesker bo i urbane områder. Dette vil føre til en dobling av mengden avfall som produseresproduseres i disse områdene. Dette vil kreve at byer finner smartere og mer bærekraftigeavfallshåndteringsløsninger. Envac er en del av den bredere løsningen ved å stimulere til sirkulær ressursbruk og karbonnøytralitet, samtidig som våre løsninger forbedrer livskvaliteten for de som er i bomiljøene, og skaper merverdi for eiendomsutviklere.


Sirkulær ressursbruk

Våre løsninger bidrar til mer sirkulær ressursbruk gjennom bruk av svært effektive avfallshåndteringssystemer støttet av smart digital teknologi.

Ved å samle inn i dedikerte avfallsfraksjoner gjør Envacs automatiske avfallsinnsamlingssystemer det enkelt for sluttbrukeren å sortere avfallet sitt for resirkulering. Dette gir brukerne mulighet til å bidra til høyere gjenvinningsgrad og mer sirkulær ressursbruk i sin kommune.

Les mer

Livskvalitet

Våre søppelinnsamlingssystemer øker livskvaliteten for innbyggerne. Dette gjøres ved å bidra til trafikksikkerhet og skape renere og mer trivelige nabolag.

Løsningene til Envac gir plass til flere grøntområder som kan brukes til å lage parker, gangveier, sykkelstier og mye mer.

Vårt avfallssug-system reduserer også behovet for tunge søppelbiler og reduserer karbonutslipp med opptil 90%. Dette er mulig fordi det lukkede avfallssugsystemet automatisk transporterer avfall utenfor boarealet. Det gjør det mulig å bygge smarte byer der bomiljøet er renere, fritt for lukt, redusert støyforurensning og hvor risikoen for skadedyr er minimert.

Les mer

Karbonnøytralt

Vårt mål er å sikre karbonnøytral drift innen 2030 – inkludert vår egen virksomhet og våre kunders avfallssugsystemer over hele verden.

Vi har suksesshistorier og undersøkelser som viser at systemet reduserer karbonavtrykk med opptil 90%. Med toppmoderne produktutvikling har vi forbedret energieffektiviteten med opptil 50% i eksisterende kunders anlegg de siste 10 årene.

Internt utvikler vi strategier og handlingsplaner for å ta oss til en karbonnøytral drift innen 2030.

Les mer

Kundens merverdi

Envac sine systemer skaper merverdi for gårdeiere, eiendomsutviklere og samfunnet generelt, for eksempel ved å skape mer eiendomsareal og fasiliteter.

Plassen som spares fra det reduserte behovet for renovasjonsrom, kan i stedet brukes til å skape merverdi og øke inntektene for eiendomsbesitter ved å bruke den sparte plassen til kontorer, forretningslokaler eller lignende.

Ettersom avfall transporteres bort fra bygningene vet vi at noen kunder har kunnet redusere forsikringspremiene på grunn av mindre risiko for brann.

Les mer
FNs

mål for bærekraftig utvikling

Alle må ta ansvar for dette.
Vi er klare til å gjøre vår del.

Les mer

Forretningsansvar

Envacs forretningsansvar innebærer å motivere til rettferdig praksis innenfor drift og forsyningskjede.

Dette inkluderer å sikre at arbeidsstandarder oppfylles og at arbeidstakere behandles rettferdig, samt å støtte og motivere til etisk innkjøpspraksis. Ved å prioritere rettferdig praksis kan vi bidra til at deres virksomhet har en positiv innvirkning på miljøet og samfunnet.

Vårt kjernevirksomhetsansvar er:
• Arbeidsforhold
• Rettferdig og etisk virksomhet
• Mangfold og inkludering

Lær mer

Bærekraftrapporten for 2022

Envac har forpliktet seg til å gjøre sin globale virksomhet karbonnøytral innen 2030 etter publiseringen av sin årlige bærekraftsrapport. Rapporten ble lansert i juni 2023 og illustrerer våre miljømessige, økonomiske og sosiale prestasjoner gjennom 2022.

Les hele rapporten Last ned rapporten

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt