Bedre livskvalitet for innbyggerne ved å forbedre trafikksikkerhet og skape renere nabolag

Løsningen gir plass til flere grøntområder som kan brukes til å lage parker, gangveier, sykkelstier og mye mer. Systemet transporterer avfall automatisk utenfor boligområdet i tette underjordiske rørnett. Dette fjerner behovet for tunge søppelbiler, som i sin tur kan redusere karbonutslipp med opptil 90%.

Avfallssugsystemet gjør det mulig å bygge smarte byer hvor bomiljøet er renere, fritt for lukt, med redusert støyforurensning og minimal risiko for skadedyr.

Tryggere gater og mer beboelige nabolag

Envac sine systemer er svært effektive når det gjelder å redusere bytrafikk, noe som gjør byen tryggere for fotgjengere, syklister og andre myke trafikanter. Nyere studier har vist at avfallssugsystemer kan redusere trafikken i veikryss med opptil 90% sammenlignet med tradisjonelle avfallsinnsamlingssystemer som bruker tunge kjøretøy. Dette gir mindre trafikkbelastning, støy og færre utslipp fra trafikkrelaterte aktiviteter.

Videre hjelper systemene fra Envac med å eliminere lukt fra avfall og skadedyr, som igjen gjør gatene renere og mer hygieniske. Med færre søppeldunker på gata kan innbyggerne nyte et hyggeligere nabolag og få en bedre livskvalitet. Det er åpenbart at avfallssugsystemet fra Envac er en utmerket løsning for å skape tryggere, renere og sunnere bymiljøer.


Brukervennlighet og tilgjengelighet

Avfallssug fra Envac er designet for å være brukervennlige, for eksempel med berøringsfrie avfallsinnkast.

Systemene er også utformet for å sikre at innkast er praktisk plassert i nærheten av der folk bor. Innbyggerne skal kunne kvitte seg med avfallet sitt 24 timer i døgnet, alle dager i uken.

Lær mer

Sykehuslogistikk og sikkerhet

Envac sine avfalls- og tøy- håndteringssystemer er ideelle for sykehus. Systemene prioriterer sikkerheten til sykehusansatte, pasienter og besøkende samtidig som de reduserer kostnadene.

I tillegg tilbyr vi løsninger for innsamling av smittefarlig avfall fra sykehus som kan fungere godt sammen med våre eksisterende innsamlingssystemer for avfall og tøy. Ved å bruke vår innsamlingsløsning også for smittefarlig avfall, minimeres manuell håndtering av farlig avfall. Vårt system kan omdanne smittefarlig avfall til ufarlig avfall før det forlater sykehusets lokaler.

Lær mer
vårt mål
3000 brukere
av ReFlow innen utgangen av 2023 og 100 000 brukere innen 2027

Bidra til livskvalitet ved å øke antall brukere av Envac-systemer med 25 % innen 2025

Øk sikkerheten ved håndtering av farlig avfall og sengetøy i sykehusmiljøer

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt