Sammendrag

En demonstrasjon av Envacs innovative avfallsinnsamlingsløsning viste den perfekte måten for Bergen å bevare sin historiske integritet. Å redusere risikoen for avfallsrelaterte branner ved å installere et lukket underjordisk avfallsinnsamlingssystem, bidrar til Bergens mål om å bli et internasjonalt eksempel på bærekraftig byutvikling. Denne avgjørelsen ble videre forsterket av BIR Nett AS sin erklæring om at Envacs forslag var ‘enestående’.

Etter en orientering fra BIR Nett AS, som bekrev hvordan avfallsinnsamling måtte spille en rolle i utformingen av bymiljøet, i motsetning til å bare flytte avfall fra A til B, siktet Envac mot å utforme et system som kunne håndtere 50 tonn avfall per uke ved å bruke luftstrømmen alene, og uten å kreve tilstedeværelse på gateplan som ved tradisjonelle avfallsinnsamlingsoperatører.

Umiddelbare effekter av Envac-systemet

Fra et intervju med Bergen by, Kolbjorn Akervold, spesialrådgiver

50 tonn/uke

Innsamlingskapasitet (når den er ferdig)

4 Fraksjoner

Rest, papir, platistikk, papp, samt offentlige innkast

1 200 Innkast

7 500 Meter rørnett

For underjordisk transport av avfall fra bygninger til innsamlingsterminal

30 000 Sammenkoblede husholdninger pluss næringsvirksomheter

Når det er ferdige

Prosjektet

I et nært samarbeid med BIR Nett AS, kunne Envac installere den første fasen av systemet i 2007 og utvider fremdeles systemet . Etter fullstendig ferdigstillelse vil Envacs pneumatiske avfallshåndteringssystem automatisk samle avfallet fra opptil 30 000 leiligheter, flere ganger hver dag.

Byen Bergen har allerede vunnet National Energy Globe Award 2018 for sin beslutning om å installere Envac, og nylig, International Award of the Year Award på World Congress on Municipal Engineering i Kansas, USA.

Trefaseutviklingen, hvor Envac har vært involvert i de to første som hittil har blitt utført, er satt til å fortsette i løpet av de kommende årene. En andre innsamlingsstasjon skal etter planen påbegynnes bygget i 2021 og være i drift 2022.

Resultatet

Byen Bergen har ved å bruke Envac:

Gjort byen i stand til å beskytte og opprettholde en viktig del av sin kulturarv og stoppe ytterligere slitasje på sine historiske veier forårsaket av avfallsbiler som er for store til effektivt å bevege seg rundt i Bergen sine gamle og smale gater

Eliminert muligheten for avfallsrelaterte branner og brennende søppel, som begge ville være katastrofale for Bergens tømmerbygninger. Dette ved å installere et lukket system der brann – og risikoen for brannspredning – ikke lenger er mulig

Senket forsikringspremiene som et direkte resultat av installering av et lukket avfallsinnsamlingssystem som hemmer avfallsrelaterte branner

Framtidsbeskyttet infrastrukturen ved å installere et system som vil forbli i drift i flere tiår framover og forsterker Norges engasjement for miljøet

Bli den første byen som gjør Envacs pappkverninntak tilgjengelig for publikum ved å lokalisere dem i offentlige områder


Vårt mål er å levere et Bergen som ikke bare er grønnere, triveligere og mer hygienisk for de som bor i området nå, men også for våre barn og våre barnebarn. Ved å bruke Envac har vi fremtidssikret Bergen by og gjort det til et mer robust, bærekraftig og innovativt sted å bo og jobbe. Dette er fremtiden for byer over hele verden, og vi er stolte av at Bergen er en av de som går i front.

Nygardstangen – Bergens neste avfallsstasjon

Prosjekter

Vårt innovative søppelinnsamlingssystem er med på å forme smarte og bærekraftige byer. Ved å redusere utslipp og sørge for ren, grønn og hygienisk avfallsinnsamling for både innbyggere og kommersielle aktører ønsker vi å forbedre livskvaliteten i byen.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt