Om Wembley Park

Wembley Park er et spennende nytt urbant hjerte for Brent og Nordvest-London som har sett mye utvikling de senere årene. Det er nå et yrende nytt nabolag med innovative løsninger og attraktive overnattingssteder.

Envacs automatiserte avfallsinnsamlingssystem i Wembley Park har vært i drift siden 2008 og var rundt 75 % bygd ut ved utgangen av 2020. Innen 2025 vil rundt 24 000 innbyggere bruke systemet som vil håndtere opptil 6 000 tonn avfall og resirkulering per år (i 2024 var det 5549 leiligheter tilknyttet systemet).

En analyse i 2020 konkluderte med at innbyggerne i Wembley Park resirkulerer fire ganger mer enn landsgjennomsnittet for leiligheter, hovedsakelig på grunn av Envacs automatiserte avfallsinnsamlingssystem som gjør sortering og resirkulering enklere for beboerne.

Systemet har bidratt til å øke kommunens gjenvinningsgrad med 30 %, og renovasjonsbilturer har blitt vesentlig færre, og dermed redusert utslippene med 90 %.

Envac-systemet har optimert bruken av plass i dette sentrale London-området ved å unngå behovet for konvensjonell avfallsinnsamlingsinfrastruktur som involverer søppelkasser og innsamlingsbiler.

Når det er fullt ferdig, vil systemet spare plass til rundt 2000 tradisjonelle avfallsbeholdere, tilsvarende rundt 200 parkeringsplasser, og gir betydelig mer plass til beboernes fasiliteter.

Systemet bruker faktisk rundt 15 % av plassen som kreves for et konvensjonelt søppelinnsamlingssystem, som har frigjort mer plass til grøntområder, fasiliteter, felles sosial bruk for beboere og potensielt flere boenheter.

I et område som Wembley med mange høyhus fungerer avfallsoppsamlingssystemet med sjakter, 139 for å være nøyaktig, med 631 etasjer dekket.

3 brøker

Ikke-resirkulerbare, organiske, tørre resirkulerbare
(+kommersiell papp hentet fra kjøpesenter)

6 000 tonn avfall/år

innen 2025

139 sjakter

dekker 631 etasjer

200 parkerings-
plasser

verdt av lagret areal

30% økt

gjenvinningsgrad

Systemet har faktisk spart rundt en tredjedel
fotballbane med verdifull plass til dags dato.

Dette gir utvikleren muligheter til å oppveie
installasjonskostnader for Envac-systemet
– samtidig som du drar nytte av lavere driftskostnader
gjennom hele systemets levetid!

Prosjekter

Vårt innovative søppelinnsamlingssystem er med på å forme smarte og bærekraftige byer. Ved å redusere utslipp og sørge for ren, grønn og hygienisk avfallsinnsamling for både innbyggere og kommersielle aktører ønsker vi å forbedre livskvaliteten i byen.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt