Om Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden (NDS), eller Stockholm Royal Seaport, er et av de største utviklingsprosjektene i Europa. Tidligere industrimiljøer transformeres til levende bymiljøer med helhetlige løsninger som bidrar til ressurseffektivitet og redusert klimapåvirkning.

Innen 2030 forventes NDS å omfatte minst 12.000 nye boliger og 35.000 arbeidsplasser – som alle vil være koblet til Envacs avfallsinnsamlingssystem. Systemet er en av mange innovative miljøteknologier som bidrar i områdets miljøprofil.

Envac ble valgt som leverandør av avfallsinnsamlingssystemet for å dele sin kompetanse oppnådd blant annet ved å være en del av Hammarby Sjöstads byutvikling som har høy miljøprofil.

Med ambisiøse mål fokusert på effektiv ressursforvaltning og å levere en overordnet struktur som støtter flere økosystemer, var de høyeste standardene påkrevd. Når det kom til innsamling av avfall, måtte det være brukervennlig, funksjonelt og bærekraftig.

Med både avfallsinnsamling og selvtømmende avfallsinnkast utplassert i hele området, har Envac sørget for at avfall alltid enkelt kan kastes og raskt transporteres til områdets renovasjonsterminal.

Avfallsinnsamlingsterminalen, som er plassert i fjellhall, er designet for best mulig holdbarhet. Innføringen av en varmeveksler i stasjonen gjør at varme generert fra systemet kan kanaliseres tilbake til terminalen.

Det benyttes et vektsystem på innkast for å sikre maksimal fyllingsgrad før de tømmes.

Det er ikke behov for manuell innsamling eller transport av husholdningsavfall i boligområdet. Trafikken med lastebiler som henter har gått ned med 90 %. Dette har skapt et tryggere bomiljø.

10 tonn/dag

i kapasitet

4 fraksjoner

Papir, plastikk, restavfall og avfall fra offentlige avfallsspann

400 innkast

godt plassert over hele området for enkel tilgang for brukere

55% færre stopp

i innkastene takket være ReFlow

100 tilkoblede avfallsspann

selvtømmende på offentlige områder

90% reduksjon

tungtrafikk fra avfallshåndtering

Vi introduserer Envac ReFlow

Envac ReFlow er en innovativ digital løsning som utfyller Envacs pneumatiske avfallssystem og hjelper byer med å nå sine klima- og resirkuleringsmål. Hovedmålet er å møte miljøutfordringen direkte.

Med ReFlow har sluttbrukere enkel mulighet til å bidra til de tre R-ene; Reduce (reduksjon av avfall), Reuse (gjenbruk) og Recycle (resirkulering).

Løsningen er utviklet i samarbeid med ledende eksperter fra samfunns- og atferdsvitenskap, noe som gjør den til et genuint gjennomtenkt og effektivt verktøy. Envacs datadrevne system kan visualisere avfallsstrømmer og utdanne sluttbrukere, og sikre deres forpliktelse til en bærekraftig fremtid.

ReFlow forbedrer ytelsen til avfallsinsamlingssystemet ved å gi veiledning om alternativ avhending og gjøre det mulig for sluttbrukere å rapportere feil. Ved å analysere disse rapportene har det smarte systemet potensial til å løse problemer automatisk, redusere behovet for manuelt vedlikehold og gi en sømløs brukeropplevelse.

Veiledningene fra plattformen er designet for å gjøre resirkulering enkel og brukervennlig, noe som resulterer i en mer effektiv og kostnadseffektiv resirkuleringsprosess.

Brukerne får også tilbakemelding på sine gjenvinningsvaner og hvordan de bidrar til byens miljømål. Plattformen kan vises på bygnings- eller leilighetsskjermer som viser relevant informasjon tilpasset brukerens plassering, noe som gjør gjenvinningen enklere.

ReFlow har introdusert avfallsbransjens første smartmåler noensinne. Smarte målere har revolusjonert energisektoren med deres evne til å administrere energinettverk mer effektivt og involvere innbyggere og prosumere. Med ReFlows smarte målere kan avfallsbransjen gjennomgå den samme transformasjonen og forbedre driften.

Les mer om det verdensunike forskningsprosjektet som pågår i Norra Djurgårdsstaden som resulterte i Envac ReFlow.

Datainnsamling for best miljøytelse

Envac ReFlow samler inn data om hvordan systemet brukes. Søppelkassen åpnes med en RFID-brikke og systemet registrerer når, hvor, hvor mye og hvilken type avfall som kastes.

Dataene brukes til å gi tilbakemelding til brukerne av systemet om gjenvinningsgrad og kvalitet. Samt til systemeierne om for eksempel driftsoptimalisering, ikke minst når det gjelder energiforbruk.

I tillegg lar boksens QR-koder gjester eller brukere uten app rapportere feil.

Läs mer om Envac ReFlow

Bästa hållbara stadsprojekt

Stockholm og Norra Djurgårdsstaden vant prisen for beste bærekraftige byutviklingsprosjekt i kategorien “Sustainable Communities”, som ble presentert på FNs klimakonferanse i Paris 2015 av C40 Cities Climate Leadership Group – et nettverk som forbinder mer enn 80 av verdens megabyer.

De ulike nyvinningene og prosjektene innen Norra Djurgårdsstaden er også tildelt ROT-prisen og Landskapsarkitekturprisen.

Les mer om Norra Djurgårdsstaden (swe)
Norra Djurgårdsstaden, foto fra Stockholms Stad
Norra Djurgårdsstaden, foto fra Stockholms Stad

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt