Verdensunikt forskningsprosjekt innen avfallshåndtering skalerer opp i Norra Djurgårdsstaden

Reduce, Reuse, Recycle – ReFlow utvides

Vinnova-prosjektet «Reduce, Reuse, Recycle» har som mål å endre avfallshåndteringen fundamentalt gjennom implementering av en ny IoT-basert infrastruktur. Denne infrastrukturen integrerer resirkulering, gjenbruk og delingsøkonomi på tvers oven en hel bydel. Prosjektet er også unikt i størrelse og fokus på atferdsvitenskapelig forskning. Dette banebrytende forskningsprosjektet i Norra Djurgårdsstaden er initiert av Stockholm Vatten och Avfall, i samarbeid med KTH, Universitetet i Agder, Envac og flere lokale eiendomsbesittere.

Med en økende global trend med økende avfallsmengder, spesielt i nabolag med flerboliger, står mange byer overfor flere utfordringer. Blant annet for å effektivisere avfallssortering, redusere den totale avfallsmengden og øke sorteringen av matavfall og plastavfall. Dette prosjektet er et viktig skritt for Stockholm Water and Waste for å utvikle nye metoder for å oppfylle målene i sin avfallsplan.

“Med dette svært sentrale prosjektet håper vi å kunne bidra sterkt til å sikre våre egne og bydelens høye bærekraftsmål. Ved å digitalisere og gjøre avfallshåndtering tilgjengelig for innbyggerne kan vi også få helt ny statistikk over bruk, feilmeldinger, avfallsmengder og gjenvinning for bydelen og dermed også få grunnlag for hvor vi må sette inn ressursene våre for å nå våre mål.”
Lars-Olov Andersson, ansvarlig støvsuger, Stockholm Water and Waste

Les mer om prosjektet på Stockholm Vatten och Avfall

Återvinningsguide i smartphone hos en invånare i Norra Djurgårdsstaden.
Gjenvinningsguide på telefon til beboer i Norra Djurgårdsstaden.

Søppeloppsamlingsløsningen i Norra Djurgårdsstaden får selskap av IoT-teknologi

En sentral del av prosjektet er avfallssuget, som er oppgradert med Internet-of-Things-teknologi (IoT), blant annet gjennom Envac ReFlow-appen. Denne teknologien muliggjør ikke bare optimalisert drift. Det legger også til rette for samhandling mellom beboerne, eiendomsselskaper, infrastrukturen for avfall og kommunen. Forventningen er at dette ikke bare vil forbedre infrastrukturen, men også endre måten innbyggerne oppfatter og engasjerer seg i bydelens avfallshåndtering.

Beboere i Norra Djurgårdsstaden vil nyte godt av prosjektets fremdrift gjennom et mer intelligent avfallssystem med brukervennlige verktøy for blant annet å se status på innsamling, statistikk over bruk, rapportere eventuelle stopp, tilpassede sorteringsveiledninger og smarte og enkle tips som gjøre en forskjell i hverdagen. Disse verktøyene har som mål å gi innbyggerne en dypere forståelse for sortering og hvordan de kan bidra til byens bærekraftsmål.

Prosjektet har som mål å utforske hvordan digitale løsninger kan fremme bedre sortering og dermed bidra til en enklere og mer bærekraftig hverdag for beboerne i Norra Djurgårdsstaden. Prosjektmålene inkluderer økt sortering, reduserte avfallsmengder, færre driftsforstyrrelser og økt kundetilfredshet.

“Med prosjektet setter vi en ny standard innen avfallssektoren, som endelig blir digitalisert. Dette letter sorteringen i distriktet og bidrar til bærekraftsmålene, ved å knytte innbyggerne sammen med sine avfallssystemer for å redusere terskler og inspirere til en mer bærekraftig hverdag.” David Enarsson, prosjektleder, LocalLife/Envac ReFlow.

Eksempel på QR-kode på en søppeltømming for å melde stopp.

Økt sorteringsgrad på 48 %

I løpet av de siste to årene er det gjennomført tester i Hornslandet som har vist svært positive resultater. Vi har blant annet sett en reduksjon på 55 % i servicesaker for nedkast koblet til avfallssuget. Dette fordi brukerne selv kan melde stopp, noe som skaper en automatisk tømming av systemet. De første testene viste også økt sorteringsgrad i søppeloppsamlingssystemet med 48 % og en 170 % økning i plastgjenvinning. Beboerne rapporterer også om endret syn på avfallshåndtering. Fra å ha blitt opplevd som en individuell belastning til nå å bli sett på som en verdifull og felles aktivitet som bidrar til en mer bærekraftig livsstil.

“Prosjektet har en verdensunik skala, design og tilnærming. Vi bryter helt ny mark for å bygge ny kunnskap innen avfallsrelatert atferd. Derfor har prosjektet fått svært høy oppmerksomhet i akademiet.” Henrik Siepelmeyer, stipendiat ved Universitetet i Agder og ved KTH, beskriver sin forskning i prosjektet.

Mer informasjon om prosjektet:
Lars-Olov Andersson, Stockholm Vatten och Avfall, lars-olov.andersson@svoa.se
David Enarsson, LocalLife/Envac ReFlow david@envacreflow.com

Stockholm Vatten & Avfall

IoT Sverige/Vinnova

RE3 – Kollektivt engagemang för en cirkulär ekonomi

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt