Envac bidrar til de globale bærekraftsmålene

Planeten vår trenger den positive forsterkningen nå mer enn noen gang før, og FNs bærekraftsmål er den perfekte måten å påvirke positivt. Envac er dedikert til å gjøre avfallshåndtering mer innovativ og tilgjengelig for å redusere virkningen av dagens globale utfordringer.
Med våre teknologier lett tilgjengelig er det tydeligere enn noen gang at vi kan være en del av endringen og gjøre vår del for fremtidige generasjoner.

I 2015 etablerte FN de 17 Bærekraftsmålene (SDG) for å gjøre verden mer bærekraftig før 2030. SDG-ene dekker et bredt spekter av spørsmål fra forebygging av smittsomme sykdommer til redusert fossilt brenselforbruk. Systemet vårt håndterer disse utfordringene og hjelper byer, organisasjoner og bedrifter med å gjøre sitt for å nå FNs mål for bærekraftig utvikling.

Mens bedrifter, myndigheter og lokalsamfunn fortsetter å prioritere bærekraftsinitiativer, har betydningen av FNs bærekraftsmål blitt stadig tydeligere. Smarte byer investerer i Envacs automatiserte avfallsinnsamling som en bærekraftig, genial løsning for å redusere deres miljøfotavtrykk og skape en mer holdbar fremtid.

Envac tilbyr en fremtidsrettet, automatisert løsning for mange byer rundt om i verden. Det gjelder alt fra å optimalisere tjenester for å møte lokale behov og begrense lastebiltrafikk i byer, til å redusere avfallsmengden, forbedre resirkuleringsatferd og skape arbeidsplasser.

Det er åpenbart at når det gjelder global bærekraft, må vi handle sammen og jobbe helhetlig for å bevare planeten vår for fremtiden.

Sikre sunne liv og bidra til velvære for alle i alle aldre


Å ikke etterlate noen betyr å ikke etterlate avfallet som skapes av mennesker.

FNs 3. bærekraftsmål setter søkelys på god helse og velvære. Mange områder i verden sliter fortsatt med å håndtere avfallet sitt og effektene av et bruk og kast samfunn.

I dagens samfunn har håndtering av avfall fortsatt topp prioritet, med en bevegelse mot en sirkulær økonomi og økte investeringer i bærekraftig teknologi.

Systemet vårt bidrar til brukersikkerhet og helse ettersom det forhindrer uhygieniske forhold, lukt og skadedyr. Vår berøringsfrie teknologi reduserer i tillegg overføring av sykdommer.

Ettersom renovasjonstrafikken reduseres i tettbygde områder, reduseres dødsfall og skader fra trafikkulykker til et minimum. Våre løsninger for sykehus stimulerer til sikrere håndtering av forurenset tøy, samt medisinsk avfall på sykehuset.

Bidra til bærekraftig økonomisk vekst, sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Envac gjør jevn fremgang mot økonomisk vekst som fungerer for alle – fra rettferdige lønninger, trygge arbeidsforhold til grønne initiativer.

Vårt fokus er å fortsette og drive vår automatiserte plattform med bærekraftige forretningsstrategier. Fra smidige prosesser til initiativer for grønn energi, hjelper vi med å bygge en verden som verdsetter menneskene og planeten. Arbeidsprosessen vår skaper innovative og bærekraftige økonomiske modeller som reduserer ulikhet og skaper vinn-vinn-situasjoner for alle involverte.

Bygg robust infrastruktur, stimulere til bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

Systemet vårt er motstandsdyktig og fortsetter å fungere selv under ekstreme forhold.

Det er bevist ved vår installasjon på Roosevelt Island, NYC som har vært i drift siden 1975 og som fungerte uten stopp gjennom både den kraftige snøstormen i 2010 og orkanen Sandy i 2012. Det er også mulig å ettermontere systemet vårt i eksisterende ømfintlige urbane områder. Dette er blitt gjort for eksempel i det historiske miljøet i Bergen i Norge og i Nord-Spania, med stor suksess.

ALTERNATIV 1: KILDE: THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS REPORT 2022: UNSTATS.UN.ORG/SDGS/REPORT/2022/
ALTERNATIV 2: KILDE: RAPPORTEN BÆREKRAFTIG UTVIKLINGSMÅL 2022: UNSTATS.UN.ORG/SDGS/REPORT/2022/

Gjør byer inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Bærekraftige byer blir viktigere og viktigere for mange land og lokale myndigheter.

Med FNs bærekraftsmål i tankene, er automatisert avfallsinnsamling på dagsorden i mange byer og er blitt identifisert som en nøkkelfaktor for å skape bærekraftige, levelige miljøer.

Med den stadig voksende urbaniseringen øker presset for å skape bærekraftige, smarte byer. Envac bidrar til å skape mer bærekraftige bymiljøer der veier viker for gangveier, sykkelfelt og grøntområder. Kombinert med bedre luftkvalitet, som følge av mindre renovasjonstrafikk, hjelper vi byene med å nå dette målet og forbedre urban livskvalitet.

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstret

Den tradisjonelle avfallsinnsamlingen inkluderer regelmessig rengjøring av avfallsbeholdere. Dette øker vannforbruket og dermed også risikoen for å forurense grunnvannsressursene. Vannforbruket til rengjøring kan være så høyt som 200 liter per innbygger hvert år.

Vårt innovative system minimerer dette presset på vannforsyninger og bidrar til å nå FNs mål om forbedret vannforvaltning globalt. Envacs system og tjenester bidrar til å nå FNs mål om ansvarlig forbruk og produksjon ved å bringe avfallsinnsamlingen inn i den sirkulære økonomien. Systemet kan håndtere flere avfallsfraksjoner. Med vårt sorteringssystem er resirkulering gjort enkelt og kostnadseffektivt. Ressurser kan gjenbrukes i en uendelig krets.

Matavfall kan brukes til å produsere bioenergi og biogjødsel.

Ta hastetiltak for å bekjempe klimaendringene og deres konsekvenser

Vårt avfallssugsystem har vist positive effekter på klimaendringer og oppfyller dermed FNs 13. bærekraftsmål. Den pneumatiske innsamlingen reduserer karbonutslipp med opptil 90%.

Dette er en av grunnene til at EU-kommisjonen ser avfallssug som beste praksis for urbane områder, og hvorfor mange av verdens byer, som Singapore, Stockholm og Seoul, har gjort det til deres foretrukne avfallsinnsamling.

Tiltakene krever også forbedret gjenvinningsatferd, noe som kan utgjøre en stor forskjell for å redusere miljøskader. En nylig studie fra LocalLife viste en økning på 48% i gjenvinningsadferd av plast og aviser i Sverige blant fokusgruppene som bruker Envac ReFlow-appen.

Bærekraftsrapporten for 2022

Envac har forpliktet seg til å gjøre sin globale virksomhet karbonnøytral innen 2030 etter publiseringen av sin årlige bærekraftsrapport. Rapporten ble lansert i juni 2023 og illustrerer våre miljømessige, økonomiske og sosiale prestasjoner gjennom 2022.

Les hele rapporten

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt