Envac bidrar

I 2015 etablerte FN de 17 målene for bærekraftig utvikling (SDG) for å gjøre verden mer bærekraftig før 2030.

Bærekraftmålene dekker et bredt spekter av problemer fra sanitære forhold og forebygging av smittsomme sykdommer, til å rense vann og luft, skape robuste urbane miljøer og redusere fossilt drivstofforbruk. Systemet vårt håndterer disse utfordringene og hjelper byer, organisasjoner og bedrifter med å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. 

Alle må bidra. Vi vil gjøre vår del.

Vårt svar

Et av målene for bærekraftig utvikling er å forbedre helsen og sikkerheten for befolkningen i verden. Systemet vårt fremmer brukerens sikkerhet og helse fordi det forhindrer uhygieniske forhold, lukt og skadedyr, og berøringsfri teknologi kan redusere risikoen for overføring av sykdommer.

Etter hvert som tungtrafikken fra avfallsinnsamling reduseres i tett befolkede områder, minimeres dødsfall og skader fra trafikkulykker. Løsningene våre for sykehus sikrer tryggere håndtering av forurenset vask og medisinsk avfall på sykehuset.

Tradisjonell avfallshåndtering inkluderer regelmessig rengjøring av avfallsbeholdere, økt vannforbruk samt risikoen for å forurense grunnvannsressurser. Vannforbruket for rengjøring kan være så høyt som 200 liter per innbygger hvert år. Vårt innovative system minimerer dette trykket på vannforsyningen og bidrar til å nå FNs mål om forbedret vannforvaltning globalt.

Envacs system og tjenester bidrar til å nå FNs mål om ansvarlig forbruk og produksjon ved å sørge for at avfallsinnsamlingen inngår i den sirkulære økonomien. Envacs system kan håndtere mange typer avfall, og med vårt sorteringssystem blir gjenvinning gjort enkelt og kostnadseffektivt, gjennom gjenbruk av ressurser i en uendelig sløyfe. Matavfall kan brukes til å produsere bioenergi og biogjødsel. 

Envac er den perfekte partneren for å nå FNs mål om en robust og bærekraftig infrastruktur. Systemet vårt er robust og fortsetter å fungere selv under ekstreme forhold. Installasjonen vår på Roosevelt Island, NYC har vært i drift siden 1975 og holdt driften oppe gjennom både den tunge snøstormen i 2010 og orkanen Sandy i 2012.

Det er også mulig å ettermontere systemet vårt i urbane områder med krevende grunnforhold og arkeologi. Dette er gjort for eksempel i det historiske miljøet i Bergen i Norge og i Nord-Spania, med stor suksess.

Med den stadig voksende urbaniseringen øker presset for å skape bærekraftige, smarte byer. Envac bidrar til å skape mer bærekraftige bymiljøer der veier byttes ut med gangveier, sykkelfelt og grøntområder. Mindre trafikk knyttet til avfallsinnsamling gir bedre luftkvalitet og bidrar til at byene kan nå FNs mål 11 og forbedre livskvaliteten.

Vårt automatiserte system eliminerer mange av helse- og sikkerhetsrisikoene forbundet med tradisjonell, manuell avfallsinnsamling, og fremmer det trygge og sikre arbeidsmiljøet i FNs mål 8.

Den pneumatiske avfallsinnsamlingen vår har vist seg å ha positiv påvirkning i forhold til klimaendringene, slik det er beskrevet i mål 13, fordi den reduserer CO2-utslippene med opptil 90 %. Dette er en av grunnene til at EU-kommisjonen ser på pneumatisk avfallsinnsamling som beste praksis for urbane områder, og at mange av verdens byer, som Singapore, Stockholm og Seoul, har valgt denne løsningen for innsamling av avfall.

Dette er Envac

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt