Sammendrag

Sundbyberg, som ligger like nord for Stockholm, er den minste, men tettest befolkede kommunen i Sverige. Med over 40 prosent av kommunens leiligheter tilknyttet et automatisk avfallssamlingssystem, er Sundbyberg stolt over å være den kommunen med høyest andel brukere hvor som helst i verden.

Da Stora Ursvik, kjent som Sundbybergs grønne hjørne, bestemte seg for å minimere trafikken i området, utnevnte de Envac til å bygge videre på sitt gode rykte som avfallssug-kommune eller en pneumatisk avfallsinnsamlingskommune.

Wall detail waste collection station. The typical Swedish birch tree.

Prosjektet

Envac har designet et system bestående av 300 avfallsinntak over et underjordisk rørnett som strekker seg over 3000 meter – i gjennomsnitt ett inntak hver 10. meter – for å sikre omfattende dekning og maksimalt innsamling fra de 2400 leilighetene, skoler og bedrifter som bruker systemet.

I nært samarbeid med Stora Ursvik utviklet Envac også et system som maksimerer og muliggjør plassbesparing på bakkenivå som vanligvis er reservert for avfallslager til boliger eller kommersielle formål.

I tråd med Envacs ‘out of sight, out of mind’-filosofi transporteres alt avfall under jorden med programmerte intervaller, eller når inntakene er fulle. Dette tiltaket har ført til at tunge avfallskjøretøy og utslipp er redusert betydelig.

Et av de mest oppsiktsvekkende tilskuddene til systemet er den 250 m² store grønne veggen, som dekker den ene veggen til Envac-innsamlingsstasjonen. Den inneholder 10.000 planter av 67 ulike sorter. Plantene er valgt for å tiltrekke seg sommerfugler, bier og andre insekter.

Vekstveggen gjør at en av de få overjordiske komponentene i avfalssugsystemet smelter inn i miljøet.

Innsamlingsstasjonen er også den første BREEAM-sertifiserte industribygningen i Sverige, etter å ha oppnådd den internasjonale standardens Excellent rating.

Når utbyggingen er ferdig i 2035, vil Envac håndtere avfallet fra minst 8500 leiligheter.

Innsamling 3 separate fraksjoner

Organisk/papir og generell avfall

Kapasitet 9 tonn/dag

Innkast 300

når prosjektet er ferdig

Rørnett 3,000 m

Vekstvegg 2,000 planter og urter

dekorerer den 250 m2 vektsveggen ved innsamlingsstasjonen

Resultatet

Stora Ursviks Envac-system, som er 100 prosent eid av Sundbyberg by, ble operativt i 2014. En simulering utført av det svenske konsulentselskapet Sweco i 2007. Simuleringen inkluderte 3 488 leiligheter og 135 000 kvm kontorlokaler, demonstrerte hvordan inkluderingen av et pneumatisk system for innsamling av avfall ville:

Spare 20 – 30 kvadratmeter plass per bygård, som hver inneholder omtrent 40 enheter, som ellers ville ha blitt utpekt for lagring av avfallskontainere. Plassen er i stedet brukt til å bygge flere boliger og kommersielle enheter, noe som gir større verdi for utbyggeren og gjort det mulig for Stora Ursvik å ønske flere innbyggere og virksomheter velkommen til området.

Redusere årlige tungtrafikk relatert til avfallsinnsamling fra 2881 km (ved hjelp av tradisjonelle avfallsinnsamlingsmetoder) til 250 km, noe som gjør området tryggere for barn og voksne.

Minske antall krysninger fra avfallskjøretøy fra 19 188 til 1 972, og dermed redusere risikoen for trafikkrelaterte hendelser ytterligere.

Sundbyberg er en kommune med høye ambisjoner når det gjelder avfallshåndtering og er forpliktet til å oppfylle EUs mål. Å integrere automatisk avfallsinnsamling i vår avfallsinnsamlingsstrategi spiller ikke bare en nøkkelrolle, men gjør det også mulig for oss å maksimere areal i et område der tomteprisen er høye og hvor byområdet er tett befolket. Vi er glade for å nå kunne samle matavfall gjennom systemet og er stolte over å være en vakuumavfallskommune som bruker teknologien til å forbedre miljøet for alle som bor og jobber i Sundbyberg kommune.

Se flere prosjekter

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt