Sammendrag

GrowSmarter er et EU-finansiert initiativ opprettet for å samle byer og industri for å vise frem 12 «smart by»-løsninger innen energi, infrastruktur og transport i tre «Fyrtårn»-byer – Stockholm, Barcelona og Köln.

Envac ble valgt for å demonstrere det økte bærekraftpotensialet som ligger i RFID-avfallsovervåking kombinert med Optibag-teknologi – et optisk sorteringssystem som skiller flere avfallsstrømmer ved hjelp av fargekodede poser

GrowSmarter Prosjekt, Stockholm

Prosjektet

De fleste av GrowSmarter-løsningene ble implementert i en eksisterende utvikling i Årsta-distriktet i Stockholm

Envac-systemet samler inn fire avfallsfraksjoner, inkludert restavfall, organisk avfall, plastemballasje og papir, og betjener 350 leiligheter og 450 brukere

Imidlertid, det er måten som det innsamlede avfallet sorteres før innsamling og håndtering av avfall etter innsamling som er fokus for GrowSmarter-initiativet

Ved å kombinere RFID-teknologi med optisk sorteringsteknologi, kan avfall som deponeres fra hver boligblokk/leilighet veies, måles og analyseres for å gi kommunen sanntidsdata om avfall som deponeres etter volum og type. Innsikt innsamlet brukes til å endre sluttbrukeres atferd og øke resirkuleringsvolumet

Når avfallet er deponert, blir det deretter ført til et prosessanlegg hvor det automatisk blir dirigert til riktig beholder basert på posens farge, en prosess som er mulig med optisk sorteringsteknologi

Tilsvarende er det bare én innsamlingsbil som kreves for å samle inn fire avfallsstrømmer, noe som sparer ressurser og reduserer avfallsinnhentende karbonutslipp

Avfallsterminalbygningen ved Valla Torg er liten og innkastene opptar mindre plass enn tidligere løsning, noe som gir mer plass til å bo og leve

Resultatet

  • 90% reduksjon av renovasjonstrafikk ved å erstatte flere lastebiler med bare én. 66% reduksjon av usortert avfall
  • Etablert en skalerbar smart avfallsinnsamlingsløsning ved å gi kommunen sanntidsdata om adferd rundt avfall, tider når avfall kastes og type avfall som kastes
  • Gjorde prosessen med avfallsinnsamling transparent. Gjennom RFID-teknologi og de påfølgende dataene som er samlet inn, kjenner innbyggerne nå – og forstår bedre – sitt avfallsbidrag på grunn av tilbakemeldingen de mottar. Det gir også kommunene innsikt å planlegge/handle etter
  • Spilt en viktig rolle i utformingen av et bærekraftig rammeverk for byer, som vil bidra til å skape bærekraftige byer i hele EU
  • Redusert det fysiske fotavtrykket til avfallsspann ved å erstatte fire Envac-innkast med bare ett. En prosess mulig gjennom inkluderingen av optisk sorteringsteknologi
  • Sørget for data og kunnskap som kreves for å lage et rammeverk for insentivordninger
  • Tilbyr en bærekraftig avfallsinnsamlingsløsning som bruker luftstrøm for å samle og transportere 130 tonn avfall fra Envac-innkastene til områdets innsamlingsstasjon/terminal hvert år
Stockholm by er glade for å ha Envac som partner i dette prosjektet. For oss er det viktig å fortsette å vise frem nye innovative løsninger for å utvikle et smartere og mer inkluderende Stockholm.

Avfallshåndtering er et av områdene vi vil fortsette å utvikle for å minimere innvirkningen på både det lokale og globale miljøet.

Se flere prosjekter

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt