Envac bidrar med å kutte antall avfallskasser med 98 prosent i den nye store utviklingen i London

London kommer til å ha et av de største avfallssug-systemene i Europa etter at Barking Riverside Limited, et joint venture mellom London & Quadrant (L&Q) og borgermesteren i London, valgte Envac til å håndtere avfallet til nesten 10 000 hjem på Barking Riverside London.

Endringen vil føre til at opptil 460 Envac-avfallsinntak skal erstatte de 19 000 tradisjonelle søppelkassene som hadde vært påkrevd dersom Envac sitt nedgravde avfallsløsning ikke var valgt – en reduksjon på nesten 98 prosent i kontainere.

To avfallsfraksjoner, gjenvinning og blandet gjenvinning, blir samlet inn via avfallsinntakene. Disse vil være plassert nær folks hjem. Når inntakene er fulle, eller ved forhåndsprogrammerte tømmingstider, skaper vifter plassert på oppsamlingsstasjonen en negativ luftstrøm, og suger avfall i hastigheter over 40 km/t gjennom et underjordisk rørnett som måler 15 km i lengde.

Hver automatiserte innsamlingssyklus for hele området på 178 hektar vil ta minutter i motsetning til dagens løsning hvor flere avfallskjøretøy bruker hele dagen på å tømme avfallskontainere – en prosess som også har en negativ miljøpåvirkning.

Installasjonsarbeid starter 2019

Envac startet installasjonsarbeidet i september. Den første fasen av systemet, som vil betjene rundt 1700 boliger, starter i 2019.

Matthew Carpen, prosjektdirektør i Barking Riverside London, kommenterer: ”Vår bærekraftledede etos og forpliktelse til å gjøre dette til et rent, grønt og hyggelig område å leve førte oss til denne banebrytende metoden for avfallshenting.

Ved å integrere Envac og gjøre søppelhåndtering til en av de viktigste miljøstrengene i Barking Riverside London, har vi ikke bare sørget for at avfallshåndtering vil fungere bærekraftig og effektivt, men også fjernet aspekter av karbonutslipp og trafikksikkerhet som kan tilskrives en konstant strøm av avfallsinnsamlings.”

Minst 90 prosent reduksjon av karbonutslipp

Barking Riverside London forventer at systemet vil redusere utslipp av kjøretøyrelaterte karbonutslipp med minst 90 prosent ettersom det vil være behov for færre avfallskjøretøy. Envac anslår at systemet vil erstatte hundrevis av daglige tømninger som kreves for å betjene 19 000 avfallskontainere, muliggjort ved å ha åtte industribiler som kjører på heltid hver dag.

Dave Buckley, administrerende direktør i Envac UK, legger til: ”Vi begynner nå å se et stort skifte i måten store utviklinger takler avfallshenting. Mens Envac kan brukes som en måte å frigjøre plass som vanligvis er tildelt søppeloppbevaring for videre kommersiell utvikling, for eksempel å bygge flere leiligheter, har Barking Riverside London tatt beslutningen om å installere den bare fordi de vil gjøre området til et hyggeligere sted å bo. Etter hvert som Londons befolkning fortsetter å øke og de fysiske og estetiske begrensningene ved å rulle ut flere søppelbøtter blir tydelige, har Barking Riverside London ikke bare vist en sterk og langsiktig forpliktelse til miljøet, men også innbyggerne og samfunnene det til slutt vil tjene.”

Bossug-systemet er en av over 1000 installasjoner som er blitt bygget siden selskapet ble dannet i 1961, har en levetid på mellom 60 og 80 år og forblir i drift 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Om Barking Riverside

Barking Riverside London er et av de største regenereringsprosjektene i Storbritannia. Levert av Barking Riverside Limited, et partnerskap mellom L&Q og borgermesteren i London, vil det skape en ny by på størrelse med Windsor ved bredden av Themsen i Øst-London. Fram til 1990-tallet var det tre kraftstasjoner og et stort deponiområde.

Utbyggingen vil tilby 10 800 nye hjem, hvorav halvparten vil være rimelige. Det nye nabolaget ved elvebredden er planlagt i en hovedplan av de prisbelønte arkitektene Lifschutz Davidson Sandilands. Barking Riverside London vil inneholde 65.000 kvadratmeter kommersielle, detaljhandel og lokalsamfunn, samt opptil syv skoler, offentlige torg og åpne områder, og transportinfrastruktur, inkludert en ny London Overground Station som forbinder utviklingen til byen på 22 minutter.

Den nye transportstasjonen for London Overground-stasjon skal åpnes i 2021, og hele området er planlagt ferdigstilt innen 2034.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt