Envac blir med i det europeiske initiativet for bærekraftig byutvikling

Verdens pioner innen avfallssug, Envac AB, er blitt en av de viktigste organisasjonene som er involvert i GrowSmarter-initiativet på 25 millioner euro. GrowSmarter vil samle byer og industri for å vise 12 ‘smarte byer’ -løsninger innen energi, infrastruktur og transport.

Initiativet tar sikte på å skape et klart marked for smarte løsninger og støtte overgangen til et smart, bærekraftig Europa. Envac blir en av de 12 flaggskipsløsningene som vises i en av de tre europeiske byene som inkluderer Stockholm, Köln. og Barcelona.

Envac vil nå spille en nøkkelrolle i å møte GrowSmarter-målene, som inkluderer å redusere energi, klimagassutslipp og transportutslipp med 60 prosent. Blant annet ved at Envacs teknologi ettermonteres i 300 leiligheter i Valla torg. Et område som ligger 8 km sør for Stockholms sentrum.

Initiativet vil også demonstrere hvordan de valgte 12 løsningene kan øke bærekraftig økonomisk utvikling og gi kostnadseffektivitet ved å senke kapital og driftskostnader for viktige byinfrastrukturledede tjenester som avfallshenting og transport.

Joakim Karlsson, administrerende direktør i Envac AB, kommenterer: “Dette er en spennende mulighet til å spille en nøkkelrolle i å legge grunnlaget for bærekraftig vekst og utvikling i hele Europa. I nesten fem tiår har Envac økt effektiviteten og senket driftskostnadene knyttet til avfallshenting, og er stolt over å ha over 700 installasjoner over hele verden. GrowSmarter vil gi Envac en plattform for å demonstrere hvordan den kan brukes til å generere langsiktige besparelser sammen med andre innovative løsninger. Jeg er trygg på at GrowSmarter vil sette målestokken for bærekraftig byutvikling, og at andre europeiske byer raskt vil følge. ”

Envac vil samle avfallet fra 300 leiligheter, fordelt på fire avfallsgrupper inkludert mat, papir, resirkulerbart stoff og generelt avfall.

Installasjonen innebærer at Envacs stasjonære system integreres med sin optiske sorteringsteknologi, og bruker bare en container og ett innløp for å samle opp avfallet, noe som vil redusere investeringskostnadene betydelig.

Fargede poser, som hver representerer en avfallsgruppe, vil bli deponert i innløpet og transportert via Envacs underjordiske rørnett til avfallsinnsamlingsstasjonen i utkanten av utbyggingen. Posene vil deretter bli ført til et optisk sorteringsanlegg for sortering, hvoretter de vil bli sendt til et gjenvinningsanlegg eller omgjort til energi.

Det innsamlede matavfallet vil bli brukt til drivstoff for busser, drosjer og privatbiler. Det generelle avfallet vil bli omgjort til elektrisitet og varme, og de resirkulerbare materialene vil bli omdannet til ny plast og papir. Hver husstand vil ha individuell tilgang til avfallshåndteringen for alle fire fraksjonene. Hver avfallspose veies separat før den blir lufttransportert til containeren i oppsamlingsstasjonen. Dette vil gi husstandene en fullstendig oversikt over mengden av hver avfallsstrøm de noensinne har kastet.

Gustaf Landahl, avdelingsleder GrowSmarter-koordinator i Stockholm, legger til: ”Stockholm er glad for å ha Envac som partner i dette prosjektet. For oss er det viktig å fortsette å vise frem nye innovative løsninger for å utvikle et smartere og mer inkluderende Stockholm. Avfallshåndtering er et av områdene vi ønsker å fortsette å utvikle for å minimere innvirkningen på både det lokale og globale miljøet.

GrowSmarter-prosjektet var et av tre prosjekter valgt fra over 19 bidrag for å motta støtte fra EU-kommisjonen under Horisont 2020-finansieringsstrømmen. Initiativet, som startet 1. januar 2015, vil pågå til 31. desember 2019.

Systemet i Valla torg vil tas i bruk sommeren 2017.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt