Envac gir grønt lys til grønne mål

Etter publiseringen av sin årlige bærekraftsrapport har Envac forpliktet seg til å gjøre sin globale drift karbonnøytral innen 2030. Selskapet står bak teknologien pneumatisk avfallsinnsamlingssystem (PWCS) – gjerne også kalt avfallsssug. Det Stena Adactum-eide firmaet har over fire millioner brukere over hele verden.

Rapporten ble lansert denne måneden. Den illustrerer firmaets miljømessige, økonomiske og sosiale prestasjoner gjennom 2021. Rapporten forteller hvordan over 50 000 nye hjem og over 150 000 nye sluttbrukere begynte å bruke Envacs PWCS. Systemet transporterer avfall, via luftstrøm, fra innløp til en oppsamlingsstasjon ved hjelp av et rørnett som vanligvis er plassert under bakken eller innenfor en bygnings vegger.

Karbonnøytral innen det neste tiåret

Envac har satt som mål å bli karbonnøytral innen det neste tiåret. Dette håper de å nå blant annet gjennom den kommende lanseringen av ReFlow. Det digitale systemet vil hjelpe Envacs brukere og kunder med å redusere deres avfallsinnsamlings-fotavtrykk .

Envac har i samarbeid med atferdsforskere utviklet et digitalt rammeverk. Dette vil inspirere brukerne til å forbedre sine resirkuleringsvaner. Gjennom å sammenligne deres miljøprestasjoner med naboenes vil avfalls- og plastavfallsproduksjonen med opptil 12 og 15 prosent.

Christer Lundberg, Global Sustainability & QMS Manager hos Envac AB, kommenterer: «Resultatene og lærdommene fra fjorårets rapport ga oss verdifull innsikt i hva vi må prioritere for å nå våre langsiktige bærekraftsmål. Med en raskt voksende Envac-brukerbase, økende globalt press for å bli mer bærekraftig og den nært forestående lanseringen av ReFlow, forventer vi å være i god form og klare til å bli karbonnøytrale når vi nærmer oss et nytt tiår.»

Joakim Karlsson, administrerende direktør i Envac AB, legger til: «Envacs kjernevirksomhet er bygget på å skape smartere byer, forbedre livskvaliteten for de som samhandler med systemet vårt og sikre en grønnere planet for fremtidige generasjoner. Vår siste bærekraftsrapport viser at vi oppnår dette. Vi er utrolig begeistret over potensialet ReFlow har for å forbedre levedyktigheten for de i tettbefolkede urbane befolkninger rundt om i verden. Jeg er dypt stolt av våre folk og teknologien vår for deres evne til å tilrettelegge for dette viktige skiftet.»

Envac brukes i 24 land

Envacs proprietære PWCS-teknologi støtter for tiden flere FN-mål for bærekraftig utvikling. Systemet blir i økende grad brukt som et verktøy for å hjelpe byer med å nå sine ambisiøse avfalls- og resirkuleringsmål.

Envacs avfallssug-system ble første gang utviklet på 1960-tallet. Systemet er i dag i bruk i 24 land.

Les rapporten her

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt