Envac Group publiserer ny bærekraftsrapport med forbedrede relevante temaer

Stockholm, 25. juni 2024 – Envac Group kunngjorde i dag utgivelsen av sin Bærekraftsrapport for 2023. Rapporten viser selskapets urokkelige engasjement, innvirkning og fremgang i å fremme bærekraftige byer ved å tilby innovative automatiserte løsninger for avfallshåndtering. Envac fremhever den positive forskjellen det kan gjøre på fire sentrale områder: livskvalitet, redusert utslipp, resirkulering av ressurser og forretningsansvar. Rapporten inneholder også svar på hver viktig bærekraftstema og deres utfordringer, samt presenterer globale casestudier med prestasjonsdata som viser Envacs positive innvirkning på enkeltpersoners og lokalsamfunns liv verden over.

“Hos Envac spiller bærekraft en fundamental rolle i vår visjon: å skape smartere byer, forbedre livskvaliteten i dag og bidra til en grønnere planet for kommende generasjoner,” sier Joakim Karlsson, administrerende direktør i Envac.

Sentrale høydepunkter fra Envacs Bærekraftsrapport for FY23 inkluderer:

  • En oppdatert bærekraftstrategi, med fokus på fire sentrale bærekraftstemaer: livskvalitet, reduksjon av utslipp, resirkulering av ressurser og forretningsansvar.
  • Funnet publisert fra tredjeparts livssyklusvurderinger for fire regioner, som viser Envacs påvirkning gjennom hele verdikjeden. Disse ble brukt til å utvikle den nye strategien.
  • Avansert fremgang mot å oppfylle kravene for å offentliggjøre ikke-finansielle data i samsvar med Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), inkludert gjennomføringen av en dobbel vesentlighetsvurdering.
  • Veikart definert og mål satt for de tre ESG-målene. Handlinger inkluderer økt tilpasning og oppgraderinger av Envacs løsninger; økt bruk av ReFlow, en datadrevet avfallsbehandling app som hjelper borgere med å bedre forstå avfallssystemet samt deres egne avfallsvaner og gjenvinningsvaner; minimere kW/tonn forbruk; og øke antall kundesteder som bruker fornybar elektrisitet.
  • Lansering av et digitalt risikovurderingsverktøy for å effektivisere risikostyringsarbeidet og redusere feil.
  • Styrket ansvar i forsyningskjeden, med 87% av nøkkelleverandørene som har signert Envacs leverandørkodeks.

Ingeniør jobber med automatisering ved Envac’s innsamlingsanlegg i Australia.

Envac rapporterer forbedrede inntekter og markedsandel for 2023 til tross for en utfordrende global situasjon. Lokale og nasjonale byplanleggere viser økende interesse for Envacs pneumatisk avfallsinnsamlingsløsninger, som kan håndtere flere typer avfall, sortere for gjenvinning og brukes til å produsere bioenergi og biogjødsel fra matavfall. Pneumatisk avfallsinnsamling har vist seg å redusere karbonutslipp med opptil 90% og kan forbedre gjenvinningsatferd.

Christer Lundberg, leder for bærekraft og kvalitet hos Envac, bekrefter selskapets tilpasning til FNs bærekraftsmål. “De bærekraftige suksesshistoriene i denne rapporten demonstrerer vårt bidrag til å oppnå FNs bærekraftsmål globalt og gjøre en positiv innvirkning. For eksempel har vi installert systemer i byer som har bidratt til å forbedre livskvaliteten i Norge, redusere matavfall i Sør-Korea og redusere utslippene i Portugal. Våre løsninger støtter ansvarlig avfallshåndtering, redusert vannforbruk, økt energieffektivitet og lavere utslipp fra lastebiltransport – samtidig som de oppmuntrer til bredere adferdsendringer som er avgjørende for å nå våre felles mål.”

Gå til Bærekraftsrapporten 2023

Les mer:

Få de nyeste innsiktene om smart avfallshåndtering her (english).

Les mer om Envacs tilnærming til bærekraft her.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt