Gøteborg får verdens første optiske avfallssorteringssystem for sengetøy for sykehus

Når Östra Sjukhuset får på plass Envac sin optiske tøysorteringsteknologi setter sykehuset den globale standarden innen bærekraftig sykehusavfall og tøyhåndtering. Østra Sjukhuset er en av fire sykehus som utgjør Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sveriges største universitetssykehus.

Innkjøpet av Envacs teknologi er en del av et større moderniseringsprogram for Östra Sjukhuset.

Det er første gang optisk sorteringsteknologi er blitt brukt til å håndtere skittent sengetøy i et sykehusmiljø. Implementeringen, som følger Envacs vellykkede anskaffelsestilbud, vil redusere tiden brukt på manuell sortering av skittent sengetøy på sykehusets vaskeri betydelig. Tids- og kostnadsbesparelser ved å redusere manuell sortering forventes å bli reinvestert i andre førstelinjetjenester.

Envacs pneumatiske avfallsinnsamlingssystem vil samle opp poseavfall i innkast og sjakter før det transporteres, via vakuumteknologi, langs et rørnett installert innenfor sykehusets vegger. Rørnettet vil erstatte sykehusets eksisterende infrastruktur for automatiske transportsystemer, som har tjent sykehuset siden 1960-tallet.

Når innkast er fulle, vil de fargekodede posene med brukt tøy – der hver farge angir en spesifikk tøystrøm – bli fraktet til en spesialbygd oppsamlingsstasjon plassert i sykehusets kjeller og automatisk plassert på transportbånd. Etter hvert som tøyet i poser beveger seg langs beltene, skannes det av optiske fargelesere som bestemmer hvor hver pose hører hjemme og ledes automatisk til riktig tøyvogn før den sendes til vaskeriet.

Installasjonen skal etter planen starte i løpet av 2022 og forventes ferdigstilt i 2028. I denne perioden vil sykehuset fortsette å utvikle nye bygg i og rundt området. Ved ferdigstillelse vil rørnettet som er skjult i sykehuset være 2.463 meter langt, betjene 129 innkast på hele sykehuset og håndtere en generell avfallsstrøm og to tøystrømmer, som inkluderer sengetøy og pasienttøy.

Magnus Sjöstrand, Senior Sales Manager & Healthcare Solutions Specialist hos Envac, kommenterer: “Envac har alltid vært i front når det gjelder å utvikle innovative sykehusavfallsløsninger. Faktisk ble Envac opprinnelig lansert i 1961 spesielt for sykehus. Så selv om jeg ikke er overrasket over at det er teknologien vår som igjen står i spissen for endring i et sykehusmiljø, er jeg utrolig stolt. Beslutningen vil gjøre sykehusets miljø tryggere og renere for ansatte og pasienter, noe som er blitt enda viktigere i kjølvannet av pandemien. Dette er et stort fremskritt for et av de største sykehusene i Sverige og et som helt sikkert vil vise frem mulighetene som nå åpner seg for andre sykehus rundt om i verden.»

Göran Lindahl, førsteamanuensis for avdelingen for bygningsdesign ved Chalmers teknologiske høyskole er en anerkjent akademiker om temaet design av sykehusmiljøer.

Om Sahlgrenska Universitetssykehusets utvikling, legger han til: «Det stilles nå flere krav til sykehusets infrastruktur enn noen gang før. Dette inkluderer teknologiske krav og opprettholdelse av høye bærekraftstandarder. Utfordringen er derfor å møte disse kravene på en måte som ikke kompromitterer helsevesenets krav og som også gir verdi til den totale sykehusopplevelsen. For å gjøre dette effektivt må vi bruke teknologier og systemer som utfyller helsevesenets behov. Utvalget av løsninger strekker seg fra grunnleggende prosesser som avfall og innsamling av tøy til mer komplekse logistiske nettverk. Det er flott å se at bedrifter flytter grenser og nye teknologiske løsninger blir integrert i sykehusdesign.»

Andre innovative teknologier som er blitt valgt av sykehuset som en del av moderniseringsprogrammet inkluderer selvkjørende lastebiler, og et oppdatert og utvidet rørpostsystem. Rørpostsystemet vil raskt og effektivt transportere legemidler rundt på sykehuset.

For mer informasjon om Sahlgrenska universitetssykehus besøk www.sahlgrenska.se.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt