Insights

Optical Sorting

Optisk avfallssortering: En moderne løsning for bærekraftig resirkulering

Optisk avfallssortering er en moderne, effektiv og miljøvennlig metode for resirkulering som bruker avanserte kamerasystemer, sensorer og maskinlæringsalgoritmer for raskt og nøyaktig å identifisere og sortere ulike typer avfallsmaterialer for effektiv deponering eller resirkulering.

Optisk avfallssortering er en moderne, effektiv og miljøvennlig metode for resirkulering som bruker avanserte kamerasystemer, sensorer og maskinlæringsalgoritmer for raskt og nøyaktig å identifisere og sortere ulike typer avfallsmaterialer for effektiv deponering eller resirkulering. Denne prosessen innebærer bruk av fargekodede poser som er spesifikke for hver type resirkulerbart materiale, noe som gjør det enkelt for brukere å sortere resirkulerbart materiale. Posene kastes i samme avfallsbeholder eller inntak og transporteres til sorteringsanlegget, hvor de separeres basert på farge og legges i tilhørende beholder.

Redusere påvirkningen av avfall på miljøet

Riktig avfallsbehandling er et vesentlig aspekt for å redusere miljøbelastningen av avfall, og optisk avfallssortering er et svært effektivt verktøy som kan bidra betydelig til dette arbeidet. Optisk avfallssortering bruker avanserte kamerasystemer og maskinlæringsalgoritmer for raskt og nøyaktig å identifisere og sortere ulike avfallsmaterialer for effektiv deponering eller resirkulering. Teknologien innebærer å bruke sensorer som kan oppdage de unike spektrale signaturene til forskjellige materialer, noe som muliggjør nøyaktig identifikasjon og separasjon. Optisk avfallssortering er spesielt nyttig for sortering etter forbruksavfall, inkludert plast, glass, papir og metall. Disse materialene mates først inn i en trakt, hvor de skannes av sensorene og sorteres ved hjelp av luftstråler eller mekaniske armer. De sorterte materialene kan deretter behandles videre gjennom ulike metoder, for eksempel kompostering eller anaerob fordøyelse, for å lette sikker avhending eller gjenbruk. Riktig avfallsbehandling er avgjørende for å forebygge miljøskader og beskytte menneskers helse. Optisk avfallssorteringsteknologi kan bidra til å redusere mengden avfall som havner på søppelfyllinger eller havet, minimere risikoen for forurensning og bevare naturlige habitater. Ved å arbeide sammen med andre avfallsbehandlingsmetoder, representerer optisk avfallssortering en innovativ og svært effektiv løsning for å takle miljøpåvirkningen av avfall.

Optisk avfallssortering

Optisk sortering i kombinasjon med automatisert renovasjonssystem


Optisk sortering er en neste generasjons løsning for resirkulering. Ved å bruke optiske sorteringsløsninger kan byer i alle størrelser redusere transport- og innsamlingskostnadene med minst 50 % sammenlignet med andre systemer.

Det optiske sorteringssystemet kan brukes med Envacs automatiserte avfallsinnsamlingssystem eller kan legges til tradisjonelle metoder for avfallsinnsamling for å modernisere dem. Målet er å motivere brukerne til å sortere resirkulerbart materiale, selv om de er nye innen resirkulering. Posene kastes i samme avfallsbeholder eller inntak og transporteres til sorteringsanlegget, hvor de separeres basert på farge og legges i tilhørende beholder. Dette effektiviserer transport og reduserer kostnader og utslipp.

Beboere og brukere sorterer avfall fra resirkulerbare materialer hjemme. Tydelig informasjon og enkel separasjon og avhending er nøkkelfaktorer for suksess. Å samarbeide med systemeier for å skreddersy informasjonen kan føre til økt brukerengasjement.

Envac har vellykket implementert systemet i GrowSmarter-prosjektet på Valla Torg, Stockholm. Husholdninger reduserte sitt generelle avfall med 65 % etter at vi byttet ut deres gamle gjenvinningsmetoder i dette prosjektet. Systemet samler inn informasjon om vekt per brøkdel, hvor godt brukerne har utført sorteringen, hvordan resirkulerbart materiale kastes og mye mer. Disse dataene brukes til å optimere systemet utover alle konvensjonelle systemer. Tekniske fremskritt muliggjør konfigurasjon av systemets kapasitet og innsamlingsintervaller og øker resirkuleringen ytterligere, noe som gjør systemet bærekraftig og smart.

Det optiske sorteringssystemet kan håndtere resirkulerbart materiale som matavfall, papiremballasje, plastemballasje, metall, tekstiler, aviser, fargeløst glass, farget glass og brennbart avfall. Med en slik fleksibilitet kan Envac tilby et system som passer til ethvert behov og enhver størrelse på by eller kommune.

Lær mer om optisk sortering

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt