Sammendrag

Da kravene på de nasjonale målene økte, valgte Halmstad kommune innsamling nær eiendommen sammen med optisk sortering.

Hovedårsaken til å velge optisk sortering var at systemet kunne introduseres så enkelt.

Poser med ulike farger som ikke lekker kastes i samme beholder som før. Med optisk sortering var det ikke behov for å erstatte verken avfallsbeholdere eller innsamlingsbiler.

Anlegget

Anlegget eies og drives av HEM (Halmstad Energi och Miljö AB). Den er bygget for to fraksjoner, mat- og restavfall, men med mulighet til å bygge ut til ytterligere seks fraksjoner. Hele den nye bygningen huser også et forbehandlingsanlegg for sortert matavfall som blir biodrivstoff.

Kapasitet 27 000 tonn/år

Fraksjoner Mat- og restavfall

Brukere 94 000

Utvikling

Anlegget har kapasitet til å ta i mot emballasje dersom innsamlingsansvaret overføres til kommunene.

Håpet er at systemet i framtiden vil kunne sortere ut flere avfallstyper og ta i mot avfall fra flere byer.

Valget falt på optisk sortering fordi det ikke medfører noen store endringer for selskapet eller husholdningene.

Se flere prosjekter

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt