Sammendrag

Det kommunale selskapet Tekniska verken AB eier og driver et biogassanlegg som forsyner Östgötatrafikken og privatbilister i Östgötland med biogass. Målet er å bli en fossilt brennstoff fri region innen 2030. Dette var den drivende politiske faktoren for at Linköping kommune startet eiendomsnær innsamling av matavfall sammen med optisk sortering i 2012.

Løsningen

Hovedårsaken til at optisk sortert ble valgt var at det er et velprøvd system som er raskt og enkelt å introdusere uten ekstra kostnader for huseiere og/eller abonnenter. Det automatiserte systemet reduserer også arbeidsbelastningen for personalet.

Anlegget i Linköping sorterer to fraksjoner og drives Tekniska verken AB. Det optiske sorteringsanlegget ble oppført i tilknytning til forbrenningsanlegget for restavfall. Det sorterte avfallet holder så høy kvalitet at det oppfyller kravet for å kunne brukes som biogjødsel.

Kapasitet 48 000 tonn/år

Fraksjoner Mat og restavfall

Brukere 325 000

Utvikling

Siden starten med optisk sortering i Linköping kommune har ytterligere 12 kommuner knyttet seg til, uten behov for ytterligere utbygging. Dette viser at systemet er fleksibelt og kostnadseffektivt. I 2017 ble det investert slik at sorteringskapasiteten økte fra 5 tonn i timen til 8 tonn i timen.

Se flere prosjekter

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt