Sammendrag

På 1990-tallet hadde flere forskjellige avfallsinnsamlingssystemer blitt introdusert ettersom papir og matavfall skulle samles separat. Dette betydde et økt antall søppelkasser og og transporter i Tromsø. Siden kommunen, nord i Norge, har et stort geografisk samlingsområde med mye snø om vintrene og veier som er

vanskelige for store kjøretøy, ble avfallshenting et problem. Tromsø begynte å lete etter et alternativ der alle avfallstyper kunne samles i en enkelt løsning. Valget falt på Envacs avfallssugsytem, kombinert med optisk sortering.

Løsningen

Hovedårsaken til valg av optisk sortering var at alt husholdningsavfall kunne samles i en enkelt beholder. Kommunen kunne beholde sine avfallsinnsamlingsbiler, samt minimere og effektivisere transporter.


Anlegget, som sorterer fem fraksjoner, drives av Remiks Husholdning AS.

Kapasitet 15 000 tonn/år

Ressurser Mat, plast, papir, avis/magasiner og restavfall

Brukere 78 000

Se flere prosjekter

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt