Smarta städer och hållbar infrastruktur – Så bidrar Envac till FNs World Creativity and Innovation Day

Den 21:a april sätter FN fokus på vikten av kreativitet och innovation med World Creativity and Innovation Day. Sedan vi lanserade vår första sopsug på 1960-talet har det varit vårt mål att komma på smarta och innovativa lösningar. Med fler än 1 000 system installerade i världen är det fortfarande den kreativiteten och idérikedomen som driver oss.

Idag tar vår innovation sig uttryck i form av maskininlärning och AI som ger vårt system möjligheter att bli smartare, mer hållbart och datadrivet. I det här klippet berättar Niklas Forestier, System Manager på Envac Group, hur vårt system fyller en nyckelfunktion i den smarta staden.

Att skapa smartare och mer hållbara städer genom innovation är avgörande för vår framtid och för att vi ska kunna nå FNs hållbarhetsmål (SDG). Mål 11 är att göra städer och platser där människor bor hållbara och resilienta. Hälften av jordens befolkning lever redan i städer och de blir fler varje dag. Det är därför absolut nödvändigt att de platser vi bor på både är hållbara och resilienta. Automatisk, datadriven och smart avfallshantering är infrastruktur som bidrar till att möta dessa utmaningar.

Envacs smarta system minskar utsläpp kopplade till avfallshantering, frigör yta för parker och gröna lungor, och genom att samla in data 24 timmar om dygnet möjliggör vårt system smart stadsplanering för att optimera resursanvändning. Den insamlade datan ger information till beslutsfattare, operatörer och användare hur de kan bidra till ökad återvinning och återanvändning. AI och maskininlärning gör att systemet blir mer effektivt och resurssnålt. Med appen Envac ReFlow, som är designad för att öka användarnas engagemang, blir det möjligt att visualisera de boendes avfallsmängder och inspirera till ökad återvinning med återkopplingar om hur de bidrar till att nå stadens miljömål.

“Envacs automatiserade system för avfallshantering spelar en nyckelroll i den smarta staden. Med maskininlärning tar vi vår innovativa avfallshantering till nästa nivå för att tackla framtidens utmaningar.”  – Niklas Forestier, System Manager på Envac Group

FNs  World Creativity and Innovation Day är ett initiativ för att öka kännedomen om hur viktig roll som kreativitet och innovation spelar för mänsklighetens utveckling. Med hållbara och smarta lösningar som ledstjärnor för vår vision och vårt arbete vill vi på Envac visa på hur kreativitet och innovation kan hjälpa världen att nå FNs hållbarhetsmål (SDG). Därför passar vi på att lyfta de frågorna denna dag.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt