Anlegget som nå bygges på Valentinlyst blir det første anlegget i Trondheim, og Norge forøvrig, hvor det mobile systemt for avfallssug (bossug eller søppelsug) skal håndtere matavfall. Nettopp av denne grunn vil anlegget bli lagt merke til rundt i Norge.

Oppstart montasje av rør er sommer 2021 og igangsettelse første byggetrinn er oktober samme år.

Dagens løsning har vært store overflatekontaintere som er blitt tømt av tradisjonelle kontainerbiler. Med implementeringen av Envac-systemet reduseres trafikken av tunge kjøretøy inne på borettslagsområdet. Dette resulterer i et tryggere og renere miljø for beboerne og en bedre søppelhåndtering for området.

Oppfyller strenge avfallskrav

Trondheim kommune har definert strenge avfallskrav i sin avfallsplan for Trondheim kommune for 2018-2030. Anlegget som nå implementeres på Valentinlyst ligger innenfor disse kravene.

Envac-systemet fører blant annet til reduksjon av co2, tryggere miljø og mer sirkulærøkonomi.

I 2014 vedtok Trondheim kommune at alle nye boligområder mellom 50 og 300 boenheter skal støtte for mobile anlegg for bossug. Alle nye boligområder med flere enn 300 boenhenter skal ha støtte for stasjonære anlegg.

230 nye leiligheter

Trym skal totalt bygge ca. 230 nye leiligheter som vil inngå i Valentinlyst Borettslag. Området kjennetegnes av de eksisterende høyblokkene med de store grøntområdene, av Valentinlyst-senteret med alle servicefasiliteter og nærheten til marka.

Alle leiligheter bygges med Trym-kvalitet. Her leveres vannbåren gulvvarme, romslige balkonger og kjøkken fra JKE Design. Prosjektet bygges ut i fire byggetrinn, og kjøpere av leiligheter i 1. byggetrinn kan se fram til innflytting sommeren 2022.

550 leiligheter blir knyttet til mobilt avfallssuganlegg

De nye boenhetene, samt tre eldre høybygg, knyttes til det nye anlegget for søppelsug som har støtte for matavfall. Når anlegget står klart vil 385 leiligheter være knyttet til anlegget for matavfall, og totalt 550 leiligheter være knyttet til anlegget for restavfall.

Området vil ha totalt 31 nedkastpunkt. Avfallet vil bli håndtert av et nedgravd avfallsløsning som transporterer søppelet til en avfalls-dokking-stasjon som vil være plassert i utkanten av borettslaget.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt