Modernisering av avfallshantering i köpcentrum: Fördelarna med sopsugssystem

Hantering av avfall har alltid varit en utmaning för kommersiella byggnader som exempelvis köpcentrum. Men med hjälp av ny teknik har utvecklare revolutionerat avfallsinsamlingsmetoderna.

Expo Park, Lissabon – de kommande 25 åren

Expo Park Automatic Waste Collection System (AWCS) har fungerat framgångsrikt i 25 år och uppnått sina initiala mål. Flera förbättringar har föreslagits för att förbereda sig för de kommande 25 åren, inklusive uppgraderingar av mekanisk infrastruktur, användaridentifiering, AI-integration, energieffektivitet och estetisk renovering. Dessa förbättringar kommer att förbättra avfallshanteringstjänsterna, minska elförbrukningen och öka systemets livslängd.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält