Expo Park, Lissabon, har förhindrat 214 ton koldioxidutsläpp genom hållbar avfallsinsamling de senaste 25 åren

Expo Park, även känd som Parque Nações eller Parks of Nation, är ett offentligt kommersiellt och bostadsområde i Lissabon. Området har använt ett automatiskt insamlingssystem av Envac sedan 1990-talet. I år firar systemet sitt 25-årsjubileum och de positiva miljöresultat det har genererat. Under åren har systemet betjänat cirka 40 000 hushåll och 120 000 invånare, förhindrat 214 ton CO2-utsläpp och eliminerat behovet av tunga insamlingsfordon.

Bostadslägenheterna, kontoren och köpcentrumet Vasco da Gama är alla kopplade till ett av tre underjordiska avfallstransportsystem. Dessa system ansluter även till järnvägsstationen, buss- och tunnelbaneterminalen och hanterar avfall från biografer och museer. Cirka 27 ton avfall hanteras av systemet varje dag.

Systemet firar 25 år

Det automatiska avfallsinsamlingssystemet har transporterat cirka 240 775 ton avfall hittills. Systemet har förbättrat stadsplanering och förvaltning genom att eliminera behovet av tunga insamlingsfordon och lagercontainrar på gatorna. Ur ett miljöperspektiv har systemet förhindrat cirka 8 ton CO2-utsläpp per år under de senaste 25 åren. Dessutom har man eliminerat 15 ton kväveoxid (NOx) och 53 ton kolmonoxid (CO). Envac anser att Expo Park-systemet är ett framgångsrikt exempel på hur man kan förbättra stadslivskvaliteten samtidigt som miljön bevaras.

Jämförelse av utsläpp av gasformiga föroreningar i luften mellan automatisk avfallsinsamling och traditionell avfallsinsamling från 1998 till 2022.

CO2-utsläpp under 25 år
(Automatiskt system) 17,8 ton vs 232,06 ton (Traditionellt)
NOx-utsläpp under 25 år
(Automatiskt system) 1,19 ton vs 15,47 ton (Traditionellt)
CO-utsläpp under 25 år
(Automatiskt system) 4,47 ton vs 58,02 ton (Traditionellt)

Envac är specialiserat på att skapa effektiva avfallshanteringssystem för att främja hållbar stadsutveckling. Lissabons kommun och Envac undersökte nyligen milstolpar och prestationer för det automatiska avfallsinsamlingssystemet som installerades i Expo Park, Lissabon, 1998 under världsutställningen. På 25-årsjubileet av dess verksamhet granskade Envac målen som uppnåtts med denna infrastruktur på både stads- och miljönivå. Det automatiska avfallsinsamlingssystemet fungerar genom underjordiska rörnät som transporterar avfall med hjälp av en luftström till en konsolideringsanläggning. Användare slänger avfallet genom insamlingslådor eller avlämningsställen som kallas inlopp i allmänna utrymmen eller inne i sina byggnader. I framtiden är det möjligt att Envac kan använda rena energikällor som solenergi från solcellspaneler på plats. Detta skulle göra projektet till ett utmärkt exempel på hållbar stadsutveckling.

”Envac är stolt över att driva den hållbara avfallsinsamlingen på Expo Park i Lissabon under de senaste 25 åren. Systemet har blivit en global referens och ett bevis på vikten av att bevara miljön och förbättra livskvaliteten i stadsområden. Med sådana initiativ har Lissabon blivit en världshuvudstad med unika egenskaper.” – Carlos Bernad, VD Envac EMEA.

Läs mer om projektet

Nästa 25 år…

Expo Park Automatic Waste Collection System (AWCS) har fungerat framgångsrikt i 25 år och uppnått sina initiala mål. Flera förbättringar har föreslagits för att förbereda sig för de kommande 25 åren, inklusive uppgraderingar av mekanisk infrastruktur, användaridentifiering, AI-integration, energieffektivitet och estetisk renovering. Dessa förbättringar kommer att förbättra avfallshanteringstjänsterna, minska elförbrukningen och öka systemets livslängd. AWCS lägger grunden för en framtid av datadriven avfallshantering.

Läs mer

Regional presskontakt
César Moráis
Director Sales & Marketing, Envac EMEA
+34 659653252
c.morais@envac.es

Ends

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält