Lösningar för att säkra en hållbar framtid hos Sweden+Korea Green Transition Alliance

Medlemsföretagen i The Sweden+Korea Green Transition Alliance bjöd in en grupp sydkoreanska journalister från Sydkorea för att visa upp svenska lösningar för hållbarhet som kan hjälpa Sydkorea att nå sitt mål att bli koldioxidneutrala till 2050.

Det var i mitten av mars som mötet hölls. Målet var att visa och diskutera lösningar som främjar den cirkulära ekonomin, förnybar energi och smart mobilitet. Under mötet lanserades även Sweden+Korea Green Transition Alliance Market Access Report som visar hur initiativets medlemsföretag kan hjälpa Sydkorea att nå sina klimatmål. The Sweden+Korea Green Transition Alliance startades av 15 företag, inklusive Envac, samt Svenska ambassaden i Sydkorea, Business Sweden och Svenska Handelskammaren.

Den senaste rapporten från IPCC är en sista varning till världen att tiden för att nå klimatmålet på en höjning om 1,5 grader håller på att ta slut. Målet måste nås för att säkerställa en hållbar värld där vi alla kan leva. För att nå målet behöver vi snabbt skala upp hållbarhet och gröna initiativ i världens städer. Envacs system för avfallshantering kan vara ett bidrag till lösningen.

Läs Q&A här

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält