Veien til karbonnøytralitet

Envac jobber mot karbonnøytralitet ved å optimalisere energieffektiviteten i våre systemer og vår egen virksomhet. Våre systemer bidrar også til bruk av fornybar strøm der det er mulig. Vi har suksesshistorier og undersøkelser som viser at det automatiske avfallsinnsamlingssystemet reduserer karbonavtrykket med opptil 90%. Med toppmoderne produktutvikling har vi forbedret energieffektiviteten med opptil 50% i eksisterende kunders anlegg de siste 10 årene.

Energieffektive avfallshåndteringssystemer

Vi forbedrer stadig energieffektiviteten til systemene våre. Ved å oppgradere eksisterende Envac-systemer med den nyeste teknologien, har vi redusert energien våre systemer bruker per tonn med opptil 50%. Vi har muligheten til å nå 50 kWh/tonn på alle våre nye systemer globalt gjennom modernisering, og dermed redusere energibruken.

Envacs energieffektive løsninger

Envac Automation Platform (EAP) bruker maskinlæring som gjør det mulig for pneumatiske avfallsinnsamlingssystemer å lære og optimalisere over tid.

EAP kan også settes til å kun bruke strøm i perioder med lite bruk for å redusere kostnader og belastning på det lokale nettet. Appen vår, Envac ReFlow, er utviklet for å hjelpe både enkeltpersoner, renovasjonsetater og kommuner til å håndtere avfall mer effektivt, samtidig som det bidrar til bredere bærekraftsmål.

Lær mer

Mot karbonnøytralitet

Som ansvarlige leverandører av Envac systemer prioriterer vi å bruke fornybar elektrisitet til å drive dem, spesielt i Sverige og Norge.

Våre kunder tar avgjørende beslutninger, og Envac spiller en viktig rolle til å bidra i denne innsatsen. Vår systemoptimalisering er energieffektiv og et springbrett for å oppnå karbonnøytralitet.

Livssyklusanalyse

Innen 2023 vil vi bruke nøkkelindikatorer for å måle både kvalitative og kvantitative aspekter av miljøpåvirkningen til Envac sine systemer. Videre vil den nye globale livssyklusanalysen (LCA) gi en dypere forståelse av de kritiske områdene for å oppnå karbonnøytralitet i fremtiden.

<50 kWh
per tonn mulighet i alle våre nye systemer globalt

Karbonnøytral drift innen 2030

3 000 Reflow-brukere innen utgangen av 2023 og 100.000 brukere innen 2027

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt