Reduksjon av driftskostnader

Envac system gir langsiktige kostnadsbesparelser og gunstige besparelser over tid. Dette på grunn av mer effektiv avfallsinnsamling og redusert bruk av elektrisitet og drivstoffkostnader. Enkelte Envac-systemer har også redusert forsikringspremie for kunder på grunn av redusert brannfare med det lukkede renovasjonssystemet.

Robuste systemer

Noen av våre første avfallssugsystemer ble installert på 1960-tallet har med det vært i drift i over 50 år. De har vist seg å være svært robuste og har krevd minimalt med vedlikehold. De har også bevist at de kan fungere under og etter ekstreme værhendelser som snøstormer og orkaner når konvensjonelle avfallsinnsamlingssystemer er blitt stengt.

Økt eiendomsverdi

Et avfallssugsystem fra Envac krever mindre plass enn vanlige avfallshåndteringssystemer da det kreves begrenset plass for sortering og lagring av avfall i nabolaget. Denne frigjorte plassen kan brukes av bygningseiere eller utviklere til ytterligere utviklingsareal eller andre verdiøkende fasiliteter eller bruk som øker eiendomsverdien.

Muligheter for mer grøntareal

Det sparte uterommet kan brukes til å lage flere grøntområder som i sin tur kan forbedre livskvaliteten for beboerne. Dette tilfører verdi for byggenes eiere, byutviklere og lokale innbyggere.

Vårt mål
3000 brukere
av ReFlow innen utgangen av 2023 og 100.000 brukere innen 2027

Verdens første smartmåler for avfallsinnsamling

Envac ReFlow gir brukerne praktiske veiledninger for å forbedre sorteringen av resirkulerbart materiale, samt tilby alternative innkast hvis enkelte er fulle.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt