Expo Park, Lisboa, har forhindret 214 tonn karbondioksidutslipp gjennom bærekraftig innsamling av avfall de siste 25 årene

Expo Park, også kjent som Parque Nações eller Parks of Nation, er et offentlig handels- og boligområde i Lisboa. Området har brukt et automatisert innsamlingssystem av Envac siden 1990-tallet. I år feirer systemet sitt 25-årsjubileum og de positive miljøresultatene det har generert. Gjennom årene har systemet betjent omtrent 40 000 husstander og 120 000 innbyggere, forhindret 214 tonn CO2-utslipp og eliminert behovet for tunge innsamlingskjøretøyer.

Boligleilighetene, kontorene og Vasco da Gama kjøpesenter er alle koblet til ett av tre underjordiske avfallstransportsystemer. Disse systemene kobles også til jernbanestasjonen, buss- og T-baneterminalen og håndterer avfall fra kinoer og museer. Omtrent 27 tonn avfall håndteres av systemet hver dag.

Systemet feirer 25 år

Det automatiske renovasjonssystemet har transportert ca 240 775 tonn avfall til dags dato. Systemet har forbedret byplanlegging og -styring ved å eliminere behovet for tunge innsamlingsbiler og lagercontainere på gatene. Fra et miljøperspektiv har systemet hindret cirka 8 tonn CO2-utslipp per år de siste 25 årene. I tillegg er 15 tonn nitrogenoksid (NOx) og 53 tonn karbonmonoksid (CO) eliminert. Envac mener at Expo Park-systemet er et vellykket eksempel på hvordan man kan forbedre kvaliteten på bylivet samtidig som miljøet bevares.

Sammenligning av utslipp av forurensende gasser til luft mellom automatisk avfallsinnsamling og tradisjonell avfallsinnsamling fra 1998 til 2022.

CO2-utslipp under 25 år
(Automatisk system) 17,8 tonn vs 232,06 tonn (Tradisjonelt)
NOx-utslipp under 25 år
(Automatisk system) 1,19 tonn vs 15,47 tonn (Tradisjonelt)
CO-utslipp under 25 år
(Automatisk system) 4,47 tonn vs 58,02 tonn (Tradisjonelt)

Envac spesialiserer seg på å skape effektive avfallshåndteringssystemer for å fremme bærekraftig byutvikling. Lisboa kommune og Envac undersøkte nylig milepælene og prestasjonene til det automatiske avfallsinnsamlingssystemet installert i Expo Park, Lisboa, i 1998 under verdensutstillingen. På 25-årsjubileet for driften, gjennomgikk Envac målene oppnådd med denne infrastrukturen både på urbant og miljømessig nivå. Det automatiske søppelinnsamlingssystemet fungerer gjennom underjordiske rørnett som transporterer avfall ved hjelp av en luftstrøm til et konsolideringsanlegg. Brukere kaster avfallet gjennom innsamlingsbokser eller avleveringssteder kalt inntak i offentlige områder eller inne i bygningene deres. I fremtiden er det mulig at Envac kan bruke rene energikilder som solenergi fra solcellepaneler på stedet. Dette vil gjøre prosjektet til et utmerket eksempel på bærekraftig byutvikling.

“Envac er stolt av å drive bærekraftig avfallsinnsamling ved Expo Park i Lisboa de siste 25 årene. Systemet har blitt en global referanse og et bevis på viktigheten av å bevare miljøet og forbedre livskvaliteten i urbane områder. Med slike initiativ har Lisboa blitt en verdenshovedstad med unike egenskaper.” – Carlos Bernad, VD Envac EMEA.

Läs mer om projektet

Neste 25 år…

Expo Park Automatic Waste Collection System (AWCS) har fungert med suksess i 25 år og har nådd sine opprinnelige mål. Flere forbedringer har blitt foreslått for å forberede de neste 25 årene, inkludert mekaniske infrastrukturoppgraderinger, brukeridentifikasjon, AI-integrasjon, energieffektivitet og estetisk renovering. Disse forbedringene vil forbedre avfallshåndteringstjenestene, redusere strømforbruket og øke levetiden til systemet. AWCS legger grunnlaget for en fremtid med datadrevet avfallshåndtering.

Läs mer

Regional pressekontakt EMEA
César Moráis
Director Sales & Marketing, Envac EMEA
+34 659653252
c.morais@envac.es

Ends

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt