Halmstad

Anläggningen är avsedd för två avfallstyper, mat- samt restavfall, med möjlighet att enkelt utökas till sex typer.

Linköping

Målet med valet av den optiska sorteringen är en region Östergötland utan fossila bränslen år 2030.

Eskilstuna

Med de högre kraven från de nationella målen införde kommunen optisk sortering. Inom bara några månader uppnåddes målet om 50 % sorterat avfall.

Tromsö

Anläggningen sorterar fem olika sorters avfall och den kombineras med ett sopsugssystem.

Oslo

Cirka 80 % av invånarna i Oslo kommun bor i flerfamiljshus eller radhus. Det finns inte utrymme för att utöka med flera sopkärl så valet blev att införa optisk sortering.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält