Kort om

Eskilstuna kommun var tidigt ute med fastighetsnära insamling. När kraven på de nationella målen ökade övergick kommunen till optisk sortering. Redan efter några månader uppnåddes miljömålen på 50 % sorterat avfall.

Lösningen

Valet föll på optisk sortering för att invånarna skulle få ett enkelt och användarvänligt system för både matavfall och förpackningar. Det är ett flexibelt system som minskar miljöpåverkan och energiåtgången. Färgsortering är luktfritt och det är lätt att göra rätt.

Anläggningen som sorterar ut sju fraktioner ägs och drivs av ESEM (Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB). Eskilstuna har idag flera kommuner anslutna till systemet och de är främst i Sverige på återvinning.

Kapacitet 18 000 ton/år

Fraktioner Mat, textilier, plast, papper, tidningar, metall och restavfall

Användare 175 000

Utveckling

2016 utökades anläggningen med ytterligare en mottagningsficka för att kunna ta emot Örebros avfall.

2017 införde Eskilstuna och Strängnäs en sjunde färg och blev första kommunerna i landet att sortera ut textilier med fastighetsnära insamling. Ingen tillbyggnad krävdes utan förändringen gjordes i kamerasystemet, som styr avfallssorteringen.

2013 utvecklade ESEM tillsammans med Envac Sorting tekniker för efterbehandling av plastfraktionen för att förfina materialet ytterligare.

Med färgsortering kan vi på ett enkelt sätt nå de uppsatta miljömålen.

Se fler projekt

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält