Översikt

Eskilstuna kommun var bland de första i Sverige med att erbjuda sina invånare fastighetsnära insamling och när kraven på de nationella målen ökade övergick kommunen till en optisk sorteringslösning från Envac redan år 2010. Redan efter några månader uppnåddes miljömålen på 50% sorterat avfall.

Eskilstuna kommuns långsiktiga avfallsstrategi strävar mot en nollvision för avfall med mål, styrmedel och åtgärder mot ett resurseffektivt och giftfritt kretsloppssamhälle genom antagen kommunal renhållningsordning. Den långsiktiga avfallsstrategin är i linje med nationell avfallsplan, nationell strategi för cirkulär ekonomi och EU’s gröna giv.

Valet föll på optisk sortering för att invånarna skulle få ett enkelt och användarvänligt system för både matavfall och förpackningar. Det är ett flexibelt system som minskar miljöpåverkan och energiåtgången. Färgsortering gör det enkelt för invånarna att göra rätt genom att man placerar de olika fraktionerna i påsar med olika färg men slänger sedan alla påsar i samma kärl.

Anläggningen, som sorterar ut sex fraktioner, ägs och drivs av ESEM (Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB). Eskilstuna har idag flera kommuner anslutna till systemet och de är bland de främsta kommunerna i Sverige på återvinning.

Läs mer om Envacs sorteringslösningar.

18 000 ton avfall per år

i kapacitet

6 fraktioner

Matavfall, plast, papper, tidningar, metall och restavfall

175 000 användare

kopplade till den optiska sorteringsanläggningen

Med färgsortering kan vi på ett enkelt sätt nå våra uppsatta miljömål.

Sänkt renhållningstaxa

Eskilstuna kommun kunde år 2023, som en av få kommuner, sänka sina renhållnings- och avfallstaxor för invånare med behållen låg avgift under 2024. Den optiska sorteringsanläggningen bidrar till detta genom att det är ett flexibelt system där det är lätt att utöka antalet fraktioner.

I sitt beslut för avfallstaxa till 2024 skriver kommunen:

”Den nya förpackningsförordningen börjar gälla från 1 januari 2024 och från 2027 införs obligatorisk fastighetsnära insamling (FNI). Kommunen var bland de första i Sverige att erbjuda sina invånare FNI av förpackningar och gjorde tidigt investeringar i en optisk avfallsanläggning. Därav ses inget behov av taxehöjningar i år.”

Läs mer om den sänkta taxan

Utveckling

2017 införde Eskilstuna och Strängnäs en sjunde färg/fraktion och blev bland de första kommunerna i landet som testade att sortera ut textilier med fastighetsnära insamling. Ingen tillbyggnad krävdes utan förändringen gjordes enkelt i kamerasystemet som styr avfallssorteringen.

2016 utökades anläggningen med ytterligare en mottagningsficka för att kunna ta emot Örebros avfall.

2013 utvecklade ESEM, tillsammans med Envac Sorting, tekniker för efterbehandling av plastfraktionen för att förfina materialet ytterligare.

Utforska sorteringslösningar

Projekt

Vårt innovativa avfallsinsamlingssystem hjälper till att forma smarta och hållbara städer. Genom att minska utsläppen och tillhandahålla rena, gröna och hygieniska avfallsinkast för både invånare och kommersiella aktörer vill vi förbättra livskvaliteten i staden.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält