Hantering av faror förknippade med manuell avfallshantering och framtida möjligheter

Att hantera avfall, främst genom manuell hantering, innebär att navigera i en miljö fylld av potentiella faror. Dessa utmaningar understryker behovet av en omfattande strategi för att skydda både individer och vår planet.

Minskar mängden restavfall: Envacs innovativa kartongkvarn vid Barking Riverside

Banbrytande system gör det möjligt för invånare från cirka 2 000 hushåll att hantera stora mängder kartongavfall på ett hållbart sätt. Initiativet förväntas förhindra att omkring 105 ton kartong hamnar på soptippar varje år.

Förändra stadslivet: Fördelarna med automatiska sophanteringssystem

Envacs automatiska avfallshanteringssystem är ett praktiskt system för att hantera stadsavfall. Systemet effektiviserar inte bara avfallshanteringsprocesserna utan medför också en mängd fördelar för urbana miljöer, vilket gör städer renare, säkrare och mer hållbara.

”Betala enligt vad du kastar” – Ett innovativt tillvägagångssätt för att främja hållbarhet och minska avfall

Betala enligt vad du kastar” (PAYT) metoden syftar till att motivera användare att minska mängden avfall de genererar samtidigt som de främjar återvinning genom korrekt sortering av olika typer av avfall.

Make Every Action Count

Vi måste hitta innovativa sätt som främjar ett hållbart liv. Hållbar stadsutveckling är svaret som kan bidra till att bygga en cirkulär ekonomi och göra människors liv bättre. Lär dig om Envacs resa för att göra stadsmiljöer renare och hälsosammare.

Sweden Korea Green Transition Alliance pratar hållbarhet och grön omställning

Sweden+Korea Green Transition Alliance och dess medlemsföretag bjöd in en delegation av sydkoreanska journalister till Sverige för att lära sig mer om svenska hållbarhetslösningar som kan stödja Sydkorea att bli ett koldioxidneutralt samhälle år 2050.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält