Ersta sjukhus

Den nya delen av sjukhuset öppnades 2023, har entré mot Folkungagatan och uppgår till cirka 23 000 m². För att optimera internlogistiken på sjukhuset så valde Ersta Sjukhus att låta Envac installera rörtransport för både avfall och tvätt.

St Olavs sjukhus, Trondheim, Norge

En av de mest nämnvärda åtgärder som vidtagits av sjukhuset är installationen av Envacs automatiska avfallsinsamlingssystem. Systemet är utformat för att samla in fyra olika avfallssorter papper, konfidentiellt papper, restavfall och plast.

Meilahti Bridge Hospital, Helsingfors

Envac Finland har infört ett förbättrat avfallshanteringssystem på The Bridge Hospital, vilket har resulterat i förbättrad säkerhet och effektivitet. Systemet täcker allmänt avfall, vertikala schakt av smutsigt linne och automatiserade plattformstransportörer på varje våning, vilket minskar behovet för personal och patienter att transportera avfall genom korridorer och hissar.

Landspitali Universitetssjukhus

Envacs genombrott på Island. Sjukhuset kommer att hantera de tre avfallsfraktionerna restavfall, återvinningsbart material och sjukhustvätt.

Gävle sjukhus

Det installerades ett sopsugssystem på sjukhuset redan 1973.

Sollefteå sjukhus

Det var på Sollefteå sjukhus som världens första sopsugsinstallation gjordes. Året var 1961.

301 Hospital

Sedan 2009 löser två Envacsystem insamlingen av både allmänt sjukhusavfall och sjukhustvätten.

Hainan Cancer Hospital

Ett banbrytande sjukhus i Kina där valet av att installera ett sop- och tvättsugssystem föll sig naturligt.

Suzhou Science & Technology Town Hospital

Projektet har två Envacsystem installerade ett för allmänt sjukhusavfall och ett för sjukhustvätt.

New Al Jahra Hospital

Sjukhuset har utrustats med Envacsystem för både allmänt sjukhusavfall, återvinningsbart material samt tvätt.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält