Vi sätter Envac på kartan

Alla städer som är markerade har minst ett Envac sopsugssystem. Ju större prick, desto fler Envacsystem.

Systemet finns i alla tänkbara stadsmiljöer och storlekar; nybyggda områden, historiska kvarter, stadskärnor och enstaka fastigheter.  Vårt system finns också i sjukhus av alla storlekar. Och det finns installerat på flygplatser. Både i terminaler och i flygplatsernas kök.

Utvalda projekt

Här visar vi ett urval projekt från olika delar av världen. Vi har med exempel från alla segment, löpande projekt och system som varit i drift under flera decennier. För alla globala projekt, vänligen besök Envacgroup.

Project type

Region

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält