Barking Riverside, London

Envacs sopsugssystem med 460 sopinkast samt Storbritanniens första superförstörare för kartong ersätter de 19 000 sopkärl, som hade krävts med vanlig traditionell avfallshantering.

Meilahti Bridge Hospital, Helsingfors

Envac Finland har infört ett förbättrat avfallshanteringssystem på The Bridge Hospital, vilket har resulterat i förbättrad säkerhet och effektivitet. Systemet täcker allmänt avfall, vertikala schakt av smutsigt linne och automatiserade plattformstransportörer på varje våning, vilket minskar behovet för personal och patienter att transportera avfall genom korridorer och hissar.

Expo Park Lissabon

Expo Park (Parque das Nações) grundades 1998 för världsutställningen i Lissabon. Efter evenemanget förvandlades det till ett modernt affärs- och bostadsområde.

Yantai Hammarby Eco City

Yantai Hammarby Eco City är en ekologisk, smart stadsdel på 880 000 kvadratmeter baserad på ekostadsmodellen från Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Godisfabriken

En helt ny stadsdel med sopsug växer fram i Gävle precis vid Gavleån på anrika godistomten.

Landspitali Universitetssjukhus

Envacs genombrott på Island. Sjukhuset kommer att hantera de tre avfallsfraktionerna restavfall, återvinningsbart material och sjukhustvätt.

Gävle sjukhus

Det installerades ett sopsugssystem på sjukhuset redan 1973.

Sollefteå sjukhus

Det var på Sollefteå sjukhus som världens första sopsugsinstallation gjordes. Året var 1961.

Norra Djurgårdsstaden

Byggt och vidareutvecklat efter Hammarby Sjöstads hållbarhetsarv. I Norra Djurgårdsstaden testas och utvecklas innovativa helhetslösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan och en mer resurseffektiv stad – i stadsdelen finns både sopsug och vår innovation Envac ReFlow.

Århus Ø

Avfallet i Århus Ø sugs med vakuum till en gemensam sopsugsterminal där det komprimeras och förvaras i containrar.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält